Ultraviolett (UV) strålning

Ultraviolett (UV) strålning är för människan osynlig elektromagnetisk strålning. Våglängderna finns mellan röntgen och syngrundande ljus,…

Läs mer

Umbra

(latin för kärnskugga), umbra är den mörkare delen av en skugga. Dess motsats penumbra, halvskugga, är den ljusaste…

Läs mer

Urladdningsljus

kallas det ljus som alstras i traditionella ljuskällor på arbetsplatser och i offentlig miljö, inom- och…

Läs mer

UGR

Unified Glare Rating, är enhet för bländtal i en beräkningsmetod för kontroll av bländning i en…

Läs mer

Utstrålningsvinkel

eller Spridningsvinkel är den vinkel inom vilken ljusstyrkan utgör minst 50 av sitt maximala värde.

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →