Umbra

(latin för kärnskugga), umbra är den mörkare delen av en skugga. Dess motsats penumbra, halvskugga, är den ljusaste…

Läs mer

UV-strålning och blekning

Ljus kan förorsaka blekning och även nedbrytning av belysta material. I butiker kan det medföra att…

Läs mer

Urladdningsljus

kallas det ljus som alstras i traditionella ljuskällor på arbetsplatser och i offentlig miljö, inom- och…

Läs mer

UGR

Unified Glare Rating, är enhet för bländtal i en beräkningsmetod för kontroll av bländning i en…

Läs mer

Utstrålningsvinkel

eller Spridningsvinkel är den vinkel inom vilken ljusstyrkan utgör minst 50 av sitt maximala värde.

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →