IK-klassning

är en internationell gradering av ljusarmaturers slagtålighet och avser mekaniskt skydd mot yttre åverkan, slag och…

Läs mer

Integrativ

Integrativ är ett svenskt fackord (på engelska integrative) som betyder bl.a. integrerande, förenande, sammanhängande eller konsoliderande.…

Läs mer

IpRGC (den tredje receptorn)

Engelsk förkortning för de ljuskänsliga ganglionceller på ögonens näthinna som bland miljontals synceller upptäcktes 2002, (Intrinsic…

Läs mer

Irradians

är bestrålning som faller på en yta och överför energi t.ex. från elektromagnetiska fält inklusive dagsljus, elektriskt ljus…

Läs mer

IoT (Internet of Things)

uppstod som begrepp under 1999. Innebörden är en global vision om Internet-samordnade nätverk av fysiska objekt,…

Läs mer

IALD

står för the International Association of Lighting Designers, en välrenommerad, amerikansk organisation sedan 1969 med säte i Chicago. Medlemmar…

Läs mer

IAEA

International Atomic Energy Agency, på svenska Internationella atomenergiorganet, med säte i Wien, är en organisation inom…

Läs mer

Induktionslampor

Dessa lamptyper förekommer inte ofta i Europa. De använder en teknik där energin till ljuskällan överförs…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →