Hybridoptik

Hybridoptik är ett begrepp som används inom ljustekniken. Definitioner varierar hos olika producenter men ordet avser…

Läs mer

Halvledare

är ett grundläggande material i dagens elektroniska apparater, bland annat i dioder och transistorer. En halvledare…

Läs mer

Hertz (Hz)

är SI-enhet för frekvens, ett förlopp som är periodiskt med tiden, tidigare mer känt som periodtal…

Läs mer

Högtrycksnatriumlampor HID

Högtrycksnatriumlampor ger ett varmt gulvitt ljus med ett högt ljusutbyte och lång livslängd. Färgåtergivningen är betydligt…

Läs mer

HCL

”Human Centric Lighting” är ett ämnesområde som får allt större betydelse, främst inom all arbetsmiljö med…

Läs mer

Halogenlampor

Halogenlampor alstrar glödljus och erbjuder som alternativ till glödlampor ett högre ljusutbyte, ett varmvitt ljus som…

Läs mer

Högtrycksnatriumlampor Compact HID

De små kompakta högtrycksnatriumlamporna med ett varmt vitt ljus har blivit omtyckta inom dagligvaruhandelns exponering av…

Läs mer

Halogener

är ett samlingsnamn för grundämnena fluor, klor, brom, jod och asta. Se Halogenlampor.

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →