Automation

Automation är ett allt vanligare begrepp inom byggnation där det utgör är ett viktigt framtidsområde. Till…

Läs mer

Algoritm

är en formel inom matematik och numera även inom datateknik, bl.a. vid optiska beräkningar av reflektoroptik.…

Läs mer

Albedo

betyder reflexionsförmåga och avser den andel av ett vinkelrätt infallande ljus som återkastas av en yta…

Läs mer

Avskärmningsvinkel

är vinkeln mellan horisontalplanet och den linje där ljuskällans lysande delar börjar bli synbara. Kallas även…

Läs mer

ANSI

står för American National Standards Institute som är en 90 år gammal institution, bl.a. medlem av…

Läs mer

Armaturverkningsgrad

anger hur ljuseffektiv en armatur är, det procentuella förhållandet mellan en armaturs ljusflöde och ljusflödet enbart…

Läs mer

ABS

(akrylnitril-butadien-styren) är en slagseg termoplast som innehåller styrengummipartiklar. Gulnar lätt av UV-ljus. Temperaturer mellan +70°C och…

Läs mer

Akrylplast

är en amorf* (okristallisk, formlös), transparent termoplast som är helt färglös och genomsiktlig med hög ytglans.…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →