Laser

är en speciell typ av ljusalstring som blivit ett av de viktigaste verktygen inom optisk, medicinsk…

Läs mer

Ljusarmatur

är ett modernt ord som ersätter ordet belysningsarmatur. Det är en elektrisk apparat, ett bruksföremål, som…

Läs mer

Li-Fi

är aktuell förkortning av Light Fidelity, en ny del av Internet of things. Den nya tekniken…

Läs mer

LENI-tal

(Lighting Energy Numeric Indicator) är ett planeringsverktyg för nya energimedvetna belysningslösningar i form av ett riktvärde för energiberäkning…

Läs mer

Ljusfil eller Ljusdatafil

är en samling data för faktaredovisning av ljusarmaturer och ljuskällor, bl.a. underlag från fotometrisk ljusmätning i goniofotometer, s.k. ljuskurvor. Ett vanligt filformat är…

Läs mer

Luminiscens

även elektroluminiscens, är ett sätt att alstra ljus (energistrålning som stimulerar vårt synsinne till synförnimmelser)* En…

Läs mer

Ljusutbyte

från en ljuskälla (lampa, lysrör eller LED-modul) redovisar dess effektivitet och definieras som kvoten eller förhållandet…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka