Lysrörsutfasning

Lysrörsutfasning innebär ett förbud från EU mot att sätta ljuskällor som innehåller kvicksilver på den europeiska…

Läs mer

LCA

LCA – livscykelanalys (även life cycle assessment) Begreppet livscykelanalys (LCA) används som metod för att bedöma…

Läs mer

LED-ljus

LED-ljus har sedan 2010-talet succesivt kommit att ersätta traditionella glödlampor, halogenlampor, glödlampor, halogenlampor, lysrör samt övriga…

Läs mer

LoRa

är ett bara några år gammalt ord men betecknar redan dels LoRa Alliance, en ny företagsallians…

Läs mer

Lightness

är ytterligare ett specialord i den ”svengelska” ljus-och belysningsbranschens nomenklatur, ett ord som för en ljusdesigner…

Läs mer

Laser

är en speciell typ av ljusalstring som blivit ett av de viktigaste verktygen inom optisk, medicinsk…

Läs mer

Ljusarmatur

är ett modernt ord som ersätter ordet belysningsarmatur. Det är en elektrisk apparat, ett bruksföremål, som…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →