EN 12464-1

SS-EN 12464-1:2021 är ett dokument som tas fram av SIS – svenska institutet för standarder. SIS…

Läs mer

EML

EML är förkortningen för Equivalent Melanopic Lux vilket fritt översatt till svenska betyder Motsvarande Melanopisk Belysningsstyrka.…

Läs mer

EPREL

 OM ENERGIMÄRKNING OCH EPREL 1. Leverantör eller importör ansvarar för att lägga in obligatorisk teknisk dokumentationen…

Läs mer

Energimärkning

Om Ekodesign. Energimärkning och EPREL.

Läs mer

Ekodesign

Ekodesign. Energimärkning. EPREL. Från EU har det kommit nya lagar med nya eller reviderade och miljöanpassade…

Läs mer

Energi

är en fysikalisk storhet som enligt Nationalencyclopedin (NE.se) definieras som förmågan hos ett fysiskt system att…

Läs mer

Ethernet

se ”Power over Ethernet”

Läs mer

Effekt

Elektrisk effekt mäts i watt (enhet=W) som avser den energi som används per tidsenhet. För lysrör,…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →