Våglängd

Våglängd är avståndet mellan två intilliggande vågtoppar eller vågdalar i en vågrörelse (www.ne.se). Ljuset som alstras…

Läs mer

Visuell kvalitet

är ett nytt begrepp som bygger på att områdena belysning och bildkvalitet sammanförs. Visuell komfort är…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →