Lighting Europe

är Europas huvudorganisation för ljus och belysning med säte i Bryssel. Den uppstod 2013 ur de…

Läs mer

Luminans och ljushet

Luminans har kallats ”det studsande ljuset”. Det är ett objektivt, fysikaliskt begrepp för hur ljus en…

Läs mer

Ljusfärg

är den visuella och subjektiva upplevelsen av en ljuskällas ljus som ”kallare” eller ”varmare”. Det är…

Läs mer

Ljusfärgväxling

Ett inslag i modern ljussättning är dynamiskt, färgat ljus där belysningen programmeras till mjuka övergångar av…

Läs mer

Ljusreglering

Det är idag en självklarhet att vi ska kunna styra och reglera vår belysning på ett…

Läs mer

LED

är förkortning för det nya belysningsområdet där ljuset genom elektroluminiscens alstras i lysdioder (halvledarchips) − Light…

Läs mer

LED-lampor

LED-lampor är ersättningslampor (retrofit) för glödlampor och lysrörslampor (de senare kallas ofta lågenergilampor). LED-lampor tänder direkt…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →