Ljusreglering

Det är idag en självklarhet att vi ska kunna styra och reglera vår belysning på ett…

Läs mer

Livslängd LED-armaturer

Här avses en mycket viktig redovisning av ljusarmaturer innehållande en eller flera LED-moduler med lysdioder. Med…

Läs mer

Ljusdesign

är läran om hur belysning bör utformas i den fysiska miljön som vi vistas i. Ljusdesigner…

Läs mer

Ljusdesigner

ingår i designledet för ett byggnadsprojekt och ansvarar för utformningen av en del av den miljö…

Läs mer

Ljushet

= visuell egenskap, relativ upplevelse av ett område i synfältet (jämför Luminans).

Läs mer

Ljuskultur

är belysningsbranschens centrala informationskansli (www.ljuskultur.se) och är också namnet på branschtidskriften med samma namn som utkommer…

Läs mer

Ljusmängd

är ljusflödets tidsintegral, i det enklaste fallet ljusflöde gånger brinntid. Enheten är lumensekund (lms).

Läs mer

Ljusstyrka

är ”kvoten mellan ljusflödet från en ljuskälla avgivet inom ett rymdvinkelelement och detta elements storlek”. Förenklat…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →