Modularitet

innebär uppdelad i delar (moduler) som kan tas isär och sättas ihop. Med modulära produkter och…

Läs mer

Melatonin

Melatonin är ett sömnhormon som produceras i hjärnans tallkottkörtel och avges till blodet. Det är också…

Läs mer

Mesh

är ett engelskt ord som på svenska används som fackord i betydelsen nätverk eller trådar. Verbet…

Läs mer

Melanopsin

som upptäcktes 1998 är ett proteinpigment på ögats näthinna (retina) som fått speciell uppmärksamhet från år…

Läs mer

Metallhalogenhalogenlampor Compact HID

Detta är inte halogenlampor, förbättrade glödlampor, utan små och medelstora metallhalogenlampor som är urladdningslampor av högtryckstyp.…

Läs mer

Metallhalogenlampor HID

Ljuset från metallhalogenlampor alstras en urladdning i en blandning av metallångor i ett urladdningsrör av kvartsglas…

Läs mer

Metameri

kallas det inom färgområdet när två färgade ytor med olika spektrala reflektionskurvor ser helt lika ut…

Läs mer

Mesopiskt seende

beskriver vårt seende vid luminansnivåer 0,3 – 3 cd/m2. (Rekommenderad genomsnittlig luminans på vägar och gator…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →