Cirkadiansk dygnsrytm

Jorden roterar runt sin egen axel och ger upphov till dag och natt, ljus och mörker.…

Läs mer

CIE

Internationella belysningskommissionen eller The International Commission on Illumination är mest känd under sitt franska namn, CIE,…

Läs mer

CoB

Chip on Board, är en minikomponent med lysdioder. Den har tillkommit i och med LED-ljusets utveckling…

Läs mer

Cortenstål

kan förekomma i materialbeskrivningen för designarmaturer. Det är en speciell och något ovanlig ståltyp som främst…

Läs mer

CRI

”Colour Rendering Index” är ett engelskt begrepp som motsvarar och överensstämmer med det begrepp som används…

Läs mer

Cut off

Se Avskärmningsvinkel.

Läs mer

Cylindrisk belysningsstyrka

är ett sätt att redovisa ljusets ”modelleringseffekt” på människa eller föremål genom förhållandet mellan cylindrisk och…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →