SPD

SPD är förkortning för ljusets spektrala effektfördelning och kommer från engelskans ”spectral power distribution”. Inom ljus,…

Läs mer

SunLike

SunLike™ är registrerat varumärke för ett nytt LED-ljus från Seoul Semiconductor och Toshiba, två av de…

Läs mer

Spektrum

Ursprungligen enbart en uppdelning av ljuset i dess olika färger eller kulörer, specificerat i våglängder. Numera…

Läs mer

Smart Belysning eller Smart Lighting

avser digitala processer för alstring och styrning av ljus där data genereras och programmeras. Ljusreglering (tuning)…

Läs mer

SI

är förkortning för Système International d’Unités, det internationella måttenhetssystemet uttryckt på franska, t.ex. regler och definitioner…

Läs mer

Skyddsklass

Se Kapslingsklass.

Läs mer

Synergonomi

är vetenskapen om samspelet mellan människa och arbetsbelysning, ljusets påverkan på människan i arbetslivet. En ledande…

Läs mer

Systemeffekt

(watt, W) innebär summan av ljuskällans effekt och erforderliga driftdon. Det är en viktig faktor vid…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →