Suprachiasmatisk kärna eller dygnsrytmkärna

är det svenska begreppet för engelskans Suprachiasmatic Nucleus, en äggformig, tätt packad samling av små sinnesceller…

Läs mer

Sfumato

är ett italienskt ord från konstens värld som handlar om samspelet mellan ljus och skugga och…

Läs mer

Synsinne

Människans sinnen ger oss förmåga att använda våra neurologiska och psykologiska system för ”perception av omvärlden…

Läs mer

SPD

SPD är förkortning för ljusets spektrala effektfördelning och kommer från engelskans ”spectral power distribution”. Inom ljus,…

Läs mer

SunLike

SunLike™ är registrerat varumärke för ett nytt LED-ljus från Seoul Semiconductor och Toshiba, två av de…

Läs mer

Spektrum

Ursprungligen enbart en uppdelning av ljuset i dess olika färger eller kulörer, specificerat i våglängder. Numera…

Läs mer

Smart Belysning eller Smart Lighting

avser digitala processer för alstring och styrning av ljus där data genereras och programmeras. Ljusreglering (tuning)…

Läs mer

SI

är förkortning för Système International d’Unités, det internationella måttenhetssystemet uttryckt på franska, t.ex. regler och definitioner…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →