SPD

SPD är förkortning för ljusets spektrala effektfördelning och kommer från engelskans ”spectral power distribution”. Inom ljus,…

Läs mer

SunLike

SunLike™ är registrerat varumärke för ett nytt LED-ljus från Seoul Semiconductor och Toshiba, två av de…

Läs mer

Spektrum

Ursprungligen enbart en uppdelning av ljuset i dess olika färger eller kulörer, specificerat i våglängder. Numera…

Läs mer

Smart Belysning eller Smart Lighting

avser digitala processer för alstring och styrning av ljus där data genereras och programmeras. Ljusreglering (tuning)…

Läs mer

SI

är förkortning för Système International d’Unités, det internationella måttenhetssystemet uttryckt på franska, t.ex. regler och definitioner…

Läs mer

Skyddsklass

Se Kapslingsklass.

Läs mer

SDCM

Standard Deviation Colour Matching. Se Mac Adams färgellipser.

Läs mer

Sekvensor

är ett av de nya ord som berikar den tekniska nomenklaturen i vårt svenska språk, i…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →