Joule

Joule (J) är SI-enhet för arbete eller energi. 1 J definieras som den mängd arbete som…

Läs mer

Junction

är ett vanligt uttryck inom LED-tekniken. Det är det plan eller den linje i en lysdiod…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →