D-klassning

En förhöjd brandrisk kan finnas i särskilt dammiga utrymmen där ljusarmaturer installeras. En armatur som är…

Läs mer

Diffraktion

Diffraktion är ett fysikaliskt fenomen som betyder böjning. Ljud- och ljusvågor böjs när de stöter på…

Läs mer

Dygnsrytm

Jorden roterar runt sin egen axel och ger upphov till dag och natt, ljus och mörker.…

Läs mer

Diffus

Diffus har betydelsen oklar eller obestämd (Nationalencyclopedin) samt oskarp, oklar eller dunkel (Wiktionary). Inom belysningstekniken använder…

Läs mer

Dynamiskt ljus

är ett uttryck som används vid modern ljussättning. Det innebär att man varierar ljusets intensitet och…

Läs mer

DALI

”Digital Adressable Lighting Interface” är ett digitalt adresserbart protokoll som sedan flera år utgör internationell standard…

Läs mer

DMX

”Digital Multiplex” är en digital metod för ljusstyrning av LED, främst inom dynamisk upplevelsebelysning. Metoden DMX…

Läs mer

Driftdon

kallas de elektriska förkopplingsdon, små strömbegränsande elkomponenter, som behövs för drift av lysrör och alla övriga…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →