BIM

Ett initialord, förkortning och fackuttryck inom byggnadsbranschen för ”Building Information Modelling” eller på svenska ”byggnadsinformationsmodellering”. I…

Läs mer

Bioluminiscens

Bioluminiscens är ett begränsat fackområde som behandlar produktion och utsändande av ljus hos levande organismer, en…

Läs mer

Biofysik, Biokemi, Biologi och Biomedicin

Biologi är själva grundvetenskapen om livet, alla levande organismer och deras processer. Allt biologiskt skeende styrs av…

Läs mer

Bluetooth Low Energy, BLE

är dagens moderna strömsnåla blåtandsteknik, utvecklad av Nokia från Ericssons ursprungliga blåtandsteknik för kommunikation med radiovågor…

Läs mer

Blekning

se UV-strålning och blekning.

Läs mer

Belysningsbranschen

är branschförening för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, ljusarmaturer och komponenter. Branschsortimentet utgörs av belysningsprodukter…

Läs mer

Belysningsstyrka

är måttet på hur mycket ljus (ljusflöde) som faller på en yta. Enheten är lux (lx).…

Läs mer

Bin och binning

är två nya fackord inom LED. Ordagrant betyder ”bin” ungefär sorteringsfack medan man med ”binning” avser…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka