Kortisol

Kortisol är ett av människans viktiga stresshormoner, en motpol till sömnhormonet melatonin. Det produceras i våra…

Läs mer

Komorebi

är ett japanskt uttryck som beskriver det ljusspel som uppstår när solen strilar mellan löven i…

Läs mer

Kolorimetri

är färgmätning med en kvantitativ analysmetod av ett materials egenskaper att absorbera ljus inom syngrundande våglängder. I en provlösning med…

Läs mer

Kapslingsklass

eller Skyddsform avser armaturers skydd mot beröring, fukt och väta samt mot inträngande av damm. För…

Läs mer

kelvin

är enhet för färgtemperatur. Till skillnad från celciusskalans grader (°C) avser kelvin (K) ”absolut temperatur” vars…

Läs mer

Kompaktlysrör

Kompaktlysrör (kortbeteckning TC) är den innehållsrika lysrörsfamilj där 1-socklade ljuskällor består av två eller flera parallella…

Läs mer

Kontrast

är i belysningssammanhang skillnaden i luminans mellan två närliggande delar av ett arbetsobjekt, t.ex. texten på…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →