17 Apr
 • NÄR Onsdag 17 april, 2024, kl: 15-16
 • VAR Webbinarium. Länk skickas till anmälda dagen innan.
Kommande

Hållbart ljus – Är det ens möjligt?

Hållbarhet står högt på mångas agenda och är tveklöst en nödvändighet med dom allvarliga utmaningar vi står inför. Men hur planerar vi för hållbarhet när det kommer till ljus och belysning? För allmänheten räcker det kanske att tänka LED för att checka av frågan från kravlistan, men är LED egentligen hållbart och kan belysning någonsin betecknas som hållbart? Tillsammans med Dr Sebastian Knoche (hållbarhetsexpert hos Trilux) dyker Jim Collin ner i denna svåra frågeställning för att ge lite tips och ledtrådar längs vägen. Några absoluta svar utlovas inte men väl spännande insikt i allt från materialbrytning till återvinning och energianvändning. Webbinaret kommer att sändas live från Trilux i Tyskland och Sebastians presentation och diskussionerna kommer att hållas på engelska.

Föreläsare: 
Dr. Sebastian Knoche, Team leader R&D, Trilux
Jim Collin, Partner, Annell ljus+form AB

Det här seminariet arrangeras som webbinarium!

OBS: Anmäl dig längst ner på sidan.

Jag vill anmäla mig
Henrik Gidlund
25 Apr
 • NÄR Torsdag 25 april, 2024, kl. 13:30-16
 • VAR CLARION UMEÅ, Storgatan 36
Kommande

Kvalitativ belysning på gator och vägar – vad händer efter att urladdningslampan förbjuds 2027?

Kommunerna står inför stora armaturbyten med kommande utfasning av urladdningsljuskällan 2027. Det finns finns mycket att tänka på och ta hänsyn till. Kom och lyssna på Trafikverkets specialist Henrik Gidlund som ger oss både grunder och praktiska exempel från VGU samt fördjupar sig i vad man ska tänka på när man byter armaturer. Jonas Annell tittar närmare på vad direktiven kring utfasningen säger egentligen. Hur snabbt kan man räkna hem ett armaturbyte? Är närvarostyrning verkligen lönsamt? Dessa och många andra frågor besvaras.

Föreläsare: 
Henrik Gidlund, Belysningsspecialist, Trafikverket
Jonas Annell, VD, Annell ljus+form AB

Det här seminariet arrangeras i Umeå!

OBS: Anmäl dig längst ner på sidan.

Jag vill anmäla mig
Webbinarium-2022
11 Jan
 • INSPELAT WEBBINARIUM Onsdag 11 januari, 2023 kl. 13-14:30
 • FÖREDRAGSHÅLLARE Henrik Gidlund, Specialist el och belysning, Trafikverket, Anders Hedlund, Belysningsingenjör och strateg, Stockholms Stad och Jonas Annell, VD Annell Ljus + Form
Tidigare inom Stad och Trafik

Hur kan vi spara energi i belysningsanläggningarna?

En fråga som många kommuner nu ställer sig i takt med ökande energipriser är hur vi kan spara energi i våra vägbelysningsanläggningar. Syftet är gott men konsekvenserna riskerar att bli allvarliga. Debattens vågor går just nu höga i lokala tidningar och sociala medier. Men med ett faktaunderbyggt och balanserat åtgärdspaket kan man spara energi och ändå ta hänsyn till trafiksäkerhet och trygghet. Lyssna till föredragshållarnas tankar och idéer kring de möjligheter som finns till en klok effektivisering.

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Närvarostyrning-i-praktiken
11 Okt
 • INSPELAT WEBBINARIUM Tisdag 11 oktober 2022, kl 15-16
 • FÖREDRAGSHÅLLARE Jonas Annell, VD Annell Ljus + Form
Tidigare inom Stad och Trafik

Närvarostyrning i praktiken – möjligheter och fallgropar

Det ökande intresset för energibesparing, ekologi och miljö har gjort närvarostyrning till en het fråga i gatubelysningskretsar. Belysning för fotgängare och cykeltrafikanter prioriteras men då användandet av GC-vägarna är så lågt på natten efterfrågas nu lösningar för att spara energi och skydda djur och natur. Närvarostyrning av armaturer på GC-vägar och bilvägar har funnits tillgängligt på marknaden i några år och på Annell gjorde vi den första anläggningen redan 2016. Jonas Annell ger i detta webbinarium både en grundläggande genomgång samt redogör för sina och kundernas erfarenheter.

• Hur fungerar tekniken?
• Hur upplevs närvarostyrning av dem som rör sig i anläggningen?
• Vad är viktigt att tänka på?
• Hur mycket energi kan man spara?

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

JIm och Staffan
31 Maj
 • Inspelat Webbinarium Tisdag 31 maj 2022, kl. 9:30-10:15
 • Föredragshållare Jim Collin och Staffan Annell från Annell Ljus + Form
Tidigare inom Ljus och Form

Hur använder vi de nya riktlinjerna för ljusplanering och skapar trivsamma ljusmiljöer?

I den uppdaterade europeiska standarden (ss-)EN 12464-1, som ligger till grund för den nu aktuella, uppdaterade upplagan av Ljus & Rum, finns nya riktlinjer att ta hänsyn till för dig som ljusplanerar arbetsplatsmiljöer inomhus. Vi resonerar kring några av förändringarna, om möjligheter och om några fallgropar?

Jim Collin och Staffan Annell lotsar oss i ett 45 minuters webbinarium genom ett urval förändringar i den uppdaterade standarden. De har båda lång erfarenhet av att planera goda ljusmiljöer för arbetsplatser inomhus. Belysning som utformas med rum, funktion och människa i fokus. Med ”Ljus & Rum”, planeringsguiden för belysning inomhus, i ena handen och två erfarna ljusexperter i den andra tror vi på inspirerande resonemang.

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Närvarostyrning-i-praktiken
25 Apr
 • Inspelat webbinarium Måndag 25 april 2022, kl. 13-13:30
 • Föreläsare Jonas Annell, Annell Stad och Trafik
Tidigare inom Stad och Trafik

Belysning på gång- och cykelvägar – trygghet, ekologi, ekonomi och kompromisser

Fokuset på gång-/cykelvägar ökar och så även frågan kring belysningen på dessa. Säkerhets- och trygghetsfrågor gör att belysning allt oftare efterfrågas. Hur skall man planera belysningen på bästa sätt? Här behöver man väga ekonomiska aspekter mot rimliga krav på funktion, trivsel och trygghet. Hur kan man adressera även de ekologiska frågorna?Häng med på detta 30-minuters webbinarium där vi går igenom de riktlinjer som finns och ger exempel på bra och mindre bra lösningar.Sunt förnuft, erfarenheter och Trafikverkets krav/riktlinjer i komprimerad form.

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

SunLIke-webbinarium-2022
07 Apr
 • Inspelat webbinarium 7 april 2022, kl. 13-14
 • Inbjuden föreläsare Marc Suarez, Technical Director & Marketing Manager, Seoul Semiconductor och Staffan Annell
Tidigare inom Ljus och Form

Webbinarium om SunLike – Fullspektrumljus för bättre hälsa?

Att fullspektrumljuset ger bättre visuella miljöer lär väl ingen ha missat, men hur står det egentligen till med påståendena om dess positiva effekter på hälsa och välmående? Och hur ser egentligen en anläggning ut som planerat med fokus på det goda ljuset? Med hjälp av Marc Juarez från Seoul Semiconductor tar Staffan Annell oss med på en djupdykning i ljusspektrumets välgörande värld.

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Beata Denton
15 Dec
 • INSPELAT WEBBINARIUM 15 december 2021, kl. 9-10
 • INBJUDEN FÖRELÄSARE Beata Denton, arkitekt SAR/MSA och ljusdesigner hos Reform
Tidigare inom Ljus och Form

Bortom LED-plattan – Ljus för människor

De flesta tycks idag relativt överens om att ljuset från LED-plattor ger en ljusmiljö som är direkt ovärdig dagens arbetsplatser. Låt oss tillsammans ta upp kampen mot digitalt grådis till nästa steg och blicka bortom LED-plattan – mot det goda ljuset. Vilka alternativ har vi till LED-plattorna och vilka utmaningar kan vi stöta på när vi skapar ett ljus som är anpassat för människor? Vi kommer bland annat att titta på pendlad belysning som ett utomordentligt alternativ där ett mjukt allmänljus kombineras med riktat funktionsljus. Tillsammans med Beata Denton, arkitekt och ljusdesigner, tittar vi på möjligheter och svårigheter när vi skapar ljusmiljöer som utgår från verksamhetens behov snarare än byggnadens ytor.

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

HCL soluppgång
17 Jun
 • INSPELAT WEBBINARIUM 17 juni, 2021 kl 9-10
 • INBJUDEN FÖREDRAGSHÅLLARE Johannes Lindén, forskare vid Lunds universitet, Trilux HCL-expert Daniel Stabenau och Jim Collin från Annell
Tidigare inom Ljus och Form

HCL – Praktisk hantering av ljus för människor

Varför är det viktigt att tänka på dagsljus när du ska planera belysning? Räcker det att föreskriva Tunable White? Vad är egentligen de icke-visuella effekterna av belysning och hur beräknas EML (Equivalent Melanopic Lux)? Är forskningen om betydelsen av HCL verkligen vetenskapligt underbyggd?

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Jonas Kjellander
06 Maj
 • INSPELAT WEBBINARIUM 6 maj 2021, kl 9-10
 • GÄSTANDE FÖREDRAGSHÅLLARE Jonas Kjellander, Arkitekt SAR/SA och ljusdesigner Sweco Architects AB
 • GÄSTANDE PANELDELTAGARE Fredrik Vidrud, Elspecialist SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB
Tidigare inom Ljus och Form

Ljus för lärande

Skolan är Sveriges kanske viktigaste och absolut vanligaste arbetsplats och förtjänar självfallet en bra ljusmiljö som är väl anpassad efter verksamheten. Det finns också ett stort behov av enkel installation och smidig drift och underhåll. Verksamhetens behov skiftar från studiero och produktivitet till diskussioner och kreativitet, vilket blir en komplex situation som beställare och föreskrivare har att bemästra. Vi bjöd in två experter på ämnet som tillsammans med oss visade tänkbara lösningar och förslag för att hjälpa dig som beställare, arkitekt eller ljusplanerare.

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Anmäl dig till våra aktuella event

Vi bekräftar din reservation via e-post.

Vill ha smörgås och dryck

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →