Henrik Gidlund
21 Maj
  • NÄR Tisdag 21 maj, 2024, kl. 15 - 16
  • VAR Webbinarium! Länk skickas till anmälda dagen innan.
Tidigare inom Stad och Trafik

Kvalitativ belysning på gator och vägar – vad händer efter att urladdningslampan förbjuds 2027

På förfrågan genomför vi nu detta seminarium även på webben!

Kommunerna står inför stora armaturbyten med kommande utfasning av urladdningsljuskällan 2027. Det finns finns mycket att tänka på och ta hänsyn till. Kom och lyssna på Trafikverkets specialist Henrik Gidlund som ger oss både grunder och praktiska exempel från VGU samt fördjupar sig i vad man ska tänka på när man byter armaturer. Även Jonas Annell tittar närmare på denna och andra frågor. Hur snabbt kan man räkna hem ett armaturbyte? Är närvarostyrning verkligen lönsamt? Dessa och många andra frågor diskuteras och besvaras.

Föreläsare: 
Henrik Gidlund, Belysningsspecialist, Trafikverket
Jonas Annell, VD, Annell ljus+form AB

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Webbinarium-2022
11 Jan
  • INSPELAT WEBBINARIUM Onsdag 11 januari, 2023 kl. 13-14:30
  • FÖREDRAGSHÅLLARE Henrik Gidlund, Specialist el och belysning, Trafikverket, Anders Hedlund, Belysningsingenjör och strateg, Stockholms Stad och Jonas Annell, VD Annell Ljus + Form
Tidigare inom Stad och Trafik

Hur kan vi spara energi i belysningsanläggningarna?

En fråga som många kommuner nu ställer sig i takt med ökande energipriser är hur vi kan spara energi i våra vägbelysningsanläggningar. Syftet är gott men konsekvenserna riskerar att bli allvarliga. Debattens vågor går just nu höga i lokala tidningar och sociala medier. Men med ett faktaunderbyggt och balanserat åtgärdspaket kan man spara energi och ändå ta hänsyn till trafiksäkerhet och trygghet. Lyssna till föredragshållarnas tankar och idéer kring de möjligheter som finns till en klok effektivisering.

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Närvarostyrning-i-praktiken
11 Okt
  • INSPELAT WEBBINARIUM Tisdag 11 oktober 2022, kl 15-16
  • FÖREDRAGSHÅLLARE Jonas Annell, VD Annell Ljus + Form
Tidigare inom Stad och Trafik

Närvarostyrning i praktiken – möjligheter och fallgropar

Det ökande intresset för energibesparing, ekologi och miljö har gjort närvarostyrning till en het fråga i gatubelysningskretsar. Belysning för fotgängare och cykeltrafikanter prioriteras men då användandet av GC-vägarna är så lågt på natten efterfrågas nu lösningar för att spara energi och skydda djur och natur. Närvarostyrning av armaturer på GC-vägar och bilvägar har funnits tillgängligt på marknaden i några år och på Annell gjorde vi den första anläggningen redan 2016. Jonas Annell ger i detta webbinarium både en grundläggande genomgång samt redogör för sina och kundernas erfarenheter.

• Hur fungerar tekniken?
• Hur upplevs närvarostyrning av dem som rör sig i anläggningen?
• Vad är viktigt att tänka på?
• Hur mycket energi kan man spara?

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Närvarostyrning-i-praktiken
25 Apr
  • Inspelat webbinarium Måndag 25 april 2022, kl. 13-13:30
  • Föreläsare Jonas Annell, Annell Stad och Trafik
Tidigare inom Stad och Trafik

Belysning på gång- och cykelvägar – trygghet, ekologi, ekonomi och kompromisser

Fokuset på gång-/cykelvägar ökar och så även frågan kring belysningen på dessa. Säkerhets- och trygghetsfrågor gör att belysning allt oftare efterfrågas. Hur skall man planera belysningen på bästa sätt? Här behöver man väga ekonomiska aspekter mot rimliga krav på funktion, trivsel och trygghet. Hur kan man adressera även de ekologiska frågorna?Häng med på detta 30-minuters webbinarium där vi går igenom de riktlinjer som finns och ger exempel på bra och mindre bra lösningar.Sunt förnuft, erfarenheter och Trafikverkets krav/riktlinjer i komprimerad form.

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Vill ha smörgås och dryck

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →