Webbinarium-4-oktober-2023
04 Okt
 • INSPELAT WEBBINARIUM Onsdag 4 oktober, 2023, kl. 13-14
 • FÖREDRAGSHÅLLARE Jonas Annell och Stefano Toti från AEC Illuminazione
Tidigare inom Stad och Trafik

Elektronik i gatuarmaturer – och dess konsekvenser på livslängden

Med LED-teknik och moderna elektroniska driftdon har vi förlängt livslängden kraftigt och reducerat underhållskostnaderna för våra belysningsanläggningar. Åtminstone när allting fungerar som det ska. Elektronik är som bekant känslig och det finns flera saker som kan påverka den specificerade livslängden negativt. Förutom ökade kostnader kan det påverka trafiksäkerheten och medborgarnas trygghet negativt. I det här webbinariet – som delvis hölls på engelska – tittade vi närmare på livslängd och vad som påverkar den. Bl.a. berörs potentialskillnader som kan uppstå, dess orsaker, konsekvenser och vilka åtgärder som kan vidtas.

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Webbinarium-2022
11 Jan
 • INSPELAT WEBBINARIUM Onsdag 11 januari, 2023 kl. 13-14:30
 • FÖREDRAGSHÅLLARE Henrik Gidlund, Specialist el och belysning, Trafikverket, Anders Hedlund, Belysningsingenjör och strateg, Stockholms Stad och Jonas Annell, VD Annell Ljus + Form
Tidigare inom Stad och Trafik

Hur kan vi spara energi i belysningsanläggningarna?

En fråga som många kommuner nu ställer sig i takt med ökande energipriser är hur vi kan spara energi i våra vägbelysningsanläggningar. Syftet är gott men konsekvenserna riskerar att bli allvarliga. Debattens vågor går just nu höga i lokala tidningar och sociala medier. Men med ett faktaunderbyggt och balanserat åtgärdspaket kan man spara energi och ändå ta hänsyn till trafiksäkerhet och trygghet. Lyssna till föredragshållarnas tankar och idéer kring de möjligheter som finns till en klok effektivisering.

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Närvarostyrning-i-praktiken
11 Okt
 • INSPELAT WEBBINARIUM Tisdag 11 oktober 2022, kl 15-16
 • FÖREDRAGSHÅLLARE Jonas Annell, VD Annell Ljus + Form
Tidigare inom Stad och Trafik

Närvarostyrning i praktiken – möjligheter och fallgropar

Det ökande intresset för energibesparing, ekologi och miljö har gjort närvarostyrning till en het fråga i gatubelysningskretsar. Belysning för fotgängare och cykeltrafikanter prioriteras men då användandet av GC-vägarna är så lågt på natten efterfrågas nu lösningar för att spara energi och skydda djur och natur. Närvarostyrning av armaturer på GC-vägar och bilvägar har funnits tillgängligt på marknaden i några år och på Annell gjorde vi den första anläggningen redan 2016. Jonas Annell ger i detta webbinarium både en grundläggande genomgång samt redogör för sina och kundernas erfarenheter.

• Hur fungerar tekniken?
• Hur upplevs närvarostyrning av dem som rör sig i anläggningen?
• Vad är viktigt att tänka på?
• Hur mycket energi kan man spara?

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Närvarostyrning-i-praktiken
25 Apr
 • Inspelat webbinarium Måndag 25 april 2022, kl. 13-13:30
 • Föreläsare Jonas Annell, Annell Stad och Trafik
Tidigare inom Stad och Trafik

Belysning på gång- och cykelvägar – trygghet, ekologi, ekonomi och kompromisser

Fokuset på gång-/cykelvägar ökar och så även frågan kring belysningen på dessa. Säkerhets- och trygghetsfrågor gör att belysning allt oftare efterfrågas. Hur skall man planera belysningen på bästa sätt? Här behöver man väga ekonomiska aspekter mot rimliga krav på funktion, trivsel och trygghet. Hur kan man adressera även de ekologiska frågorna?Häng med på detta 30-minuters webbinarium där vi går igenom de riktlinjer som finns och ger exempel på bra och mindre bra lösningar.Sunt förnuft, erfarenheter och Trafikverkets krav/riktlinjer i komprimerad form.

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Henrik Gidlund
21 Feb
 • Inspelat webbinarium 21 februari 2022, kl. 13-14
 • Inbjuden föreläsare Henrik Gidlund, Projektledare elkraft och belysning, Trafikverket
Tidigare inom Stad och Trafik

Bättre och säkrare belysning på våra vägar – VGU i teori och praktik

Bra belysning för trafiken räddar liv. Rätt placerat och bländfritt ljus är en självklarhet. Och för att uppnå detta är VGU en viktig källa som ger oss vägledning – för vår säkerhet och trivsel. Två experter berättar och svarar på frågor – från grunderna i VGU till praktiska exempel – och andra närliggande områden. Behövs verkligen omgivningsljus? Varför ser vi en trend mot varmvitt LED-ljus även i trafikmiljöer?

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Marianne-Lind-R
18 Nov
 • INSPELAT WEBBINARIUM 18 november 2021, kl. 9-10
 • INBJUDEN FÖREDRAGSHÅLLARE Marianne Lind, landskapsarkitekt och författare av boken Ljussätt staden
Tidigare inom Stad och Trafik

Ljussätt staden

Välkommen till Annells webbinarium med Marianne Lind om hennes nya bok ”Ljussätt staden”. Vi känner Marianne som en erfaren och välkänd ljusdesigner, landskapsarkitekt och fotograf med bakgrund från bland annat Ljushögskolan i Jönköping och KTH Haninge. Med ljus och skuggor formar hon våra offentliga uterum bland byggd miljö, infrastruktur och grönområden. På detta webbinarium presenterar Marianne sin bok och åskådliggör tydliga tips och råd om ljusplanering, checklistor, steg för steg listor och skiftande exempel på belysnings- och armaturprogram.

Inspelningen av webbinariet är tyvärr inte tillgänglig längre. Se länk här till Mariannes egen presentationsfilm om boken Ljussätt staden.

Seminariet är fullbokat

Ljusakademien-Johannes-Linden
26 Okt
 • INSPELAT WEBBINARIUM 26 oktober 2021 kl. 9-10
 • GÄSTANDE FÖREDRAGSHÅLLARE Johannes Lindén, ljusforskare vid Lunds universitet
Tidigare inom Stad och Trafik

Om Ljusföroreningar

Ljusföroreningar ökar med 2% per år – ett ekonomiskt slöseri och ett hot mot ekologin. Vi riskerar att förlora oersättlig biologisk mångfald och de ekosystem som vår jord är så beroende av. Dessutom slösas energi som hade kunnat användas bättre. Men samtidigt behöver vi god belysning för trafiksäkerhet, trygghet och orientering. Hur utvecklar vi utomhusbelysningen på ett mer omtänksamt och professionellt sätt jämfört med de senaste decennierna? Hur kan vi planera för kloka ljuslösningar där och när det bäst behövs? Kan vi utnyttja ljusets spektralfördelning för att minimera oönskade bieffekter?

Se inspelningen här

Seminariet är fullbokat

Vill ha smörgås och dryck

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →