Li-Fi

är aktuell förkortning av Light Fidelity, en ny del av Internet of things. Den nya tekniken…

Läs mer

LENI-tal

(Lighting Energy Numeric Indicator) är ett planeringsverktyg för nya energimedvetna belysningslösningar i form av ett riktvärde för energiberäkning…

Läs mer

Ljusfil eller Ljusdatafil

är en samling data för faktaredovisning av ljusarmaturer och ljuskällor, bl.a. underlag från fotometrisk ljusmätning i goniofotometer, s.k. ljuskurvor. Ett vanligt filformat är…

Läs mer

Luminiscens

även elektroluminiscens, är ett sätt att alstra ljus (energistrålning som stimulerar vårt synsinne till synförnimmelser)* En…

Läs mer

Ljusutbyte

från en ljuskälla (lampa, lysrör eller LED-modul) redovisar dess effektivitet och definieras som kvoten eller förhållandet…

Läs mer

Ljuskälla

är rätt ord för den lilla apparat som alstrar ljus och som i konsumentledet kallas lampa.…

Läs mer

LED-lysrör

Här avses de nya retrofit-lysrör som är avsedda att ersätta vanliga 26 millimeters lysrör (T26/T8, sockel…

Läs mer

Lysrör

Raka lysrör har sedan de infördes i Sverige varit den vanligaste ljuskällan i våra arbetsmiljöer. Cirkulära…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →