Ljusfil eller Ljusdatafil

är en samling data för faktaredovisning av ljusarmaturer och ljuskällor, bl.a. underlag från fotometrisk ljusmätning i goniofotometer, s.k. ljuskurvor. Ett vanligt filformat är…

Läs mer

Luminiscens

även elektroluminiscens, är ett sätt att alstra ljus (energistrålning som stimulerar vårt synsinne till synförnimmelser)* En…

Läs mer

Ljusutbyte

från en ljuskälla (lampa, lysrör eller LED-modul) redovisar dess effektivitet och definieras som kvoten eller förhållandet…

Läs mer

Ljuskälla

är rätt ord för den lilla apparat som alstrar ljus och som i konsumentledet kallas lampa.…

Läs mer

LED-lysrör

Här avses de nya retrofit-lysrör som är avsedda att ersätta vanliga 26 millimeters lysrör (T26/T8, sockel…

Läs mer

Luminans och ljushet

Luminans har kallats ”det studsande ljuset”. Det är ett objektivt, fysikaliskt begrepp för hur ljus en…

Läs mer

Ljusfärg

är den visuella och subjektiva upplevelsen av en ljuskällas ljus som ”kallare” eller ”varmare”. Det är…

Läs mer

LCC

står för Life Cycle Cost (livscykelkostnad). Det avser den totala kostnaden för en viss utrustning under…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →