Luminiscens

även elektroluminiscens, är ett sätt att alstra ljus (energistrålning som stimulerar vårt synsinne till synförnimmelser)* En…

Läs mer

Ljusutbyte

från en ljuskälla (lampa, lysrör eller LED-modul) redovisar dess effektivitet och definieras som kvoten eller förhållandet…

Läs mer

Ljuskälla

är rätt ord för den lilla apparat som alstrar ljus och som i konsumentledet kallas lampa.…

Läs mer

LED-lysrör

Här avses de nya retrofit-lysrör som är avsedda att ersätta vanliga 26 millimeters lysrör (T26/T8, sockel…

Läs mer

LCC

står för Life Cycle Cost (livscykelkostnad). Det avser den totala kostnaden för en viss utrustning under…

Läs mer

LED-armaturer

är en komplett armaturenhet för direkt nätanslutning. De driftdon om erfordras är antingen integrerade inuti armaturen…

Läs mer

Lysdioder (LED)

Ljusemitterande dioder är halvledare som medfört en revolution inom belysning, en ny miniljuskälla som sedan 2000-talets…

Läs mer

Lysrör

Raka lysrör har sedan de infördes i Sverige varit den vanligaste ljuskällan i våra arbetsmiljöer. Cirkulära…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →