Ljusdesigner

ingår i designledet för ett byggnadsprojekt och ansvarar för utformningen av en del av den miljö…

Läs mer

Ljushet

= visuell egenskap, relativ upplevelse av ett område i synfältet (jämför Luminans).

Läs mer

Ljuskultur

är belysningsbranschens centrala informationskansli (www.ljuskultur.se) och är också namnet på branschtidskriften med samma namn som utkommer…

Läs mer

Ljusmängd

är ljusflödets tidsintegral, i det enklaste fallet ljusflöde gånger brinntid. Enheten är lumensekund (lms).

Läs mer

Ljusstyrka

är ”kvoten mellan ljusflödet från en ljuskälla avgivet inom ett rymdvinkelelement och detta elements storlek”. Förenklat…

Läs mer

Luminansfördelning

för ytorna i vårt synfält är en betydligt viktigare faktor för bra belysning än belysningsstyrka. I…

Läs mer

Luxtimme

är den ljusmängd med vilken något belyses. En belysningsstyrka på 50 lux betyder med 8 timmars…

Läs mer

Lysrörslampor

(lågenergilampor) har skruvsockel (E14 eller E27) som normalglödlampor. Det elektroniska driftdonet (HF-don) är inbyggt i sockeln…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →