SunLike

SunLike™ är registrerat varumärke för ett nytt LED-ljus från Seoul Semiconductor och Toshiba, två av de…

Läs mer

Spektrum

Ursprungligen enbart en uppdelning av ljuset i dess olika färger eller kulörer, specificerat i våglängder. Numera…

Läs mer

Smart Belysning eller Smart Lighting

avser digitala processer för alstring och styrning av ljus där data genereras och programmeras. Ljusreglering (tuning)…

Läs mer

SI

är förkortning för Système International d’Unités, det internationella måttenhetssystemet uttryckt på franska, t.ex. regler och definitioner…

Läs mer

Sockel

är en ljuskällas kontaktdel till lamphållaren. Gängsocklar för vanliga glödlampor kallas E27 medan små klotlampor och…

Läs mer

Spektralfördelning

Elektromagnetisk energistrålning sker i ett spektrum indelat i våglängder. Dessa anges i nanometer (nm), från kortvågig…

Läs mer

Softlack

är ett begrepp för mjukare ljus från reflektorer antingen genom matterad reflektoryta eller tillsats av diffuserande…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka