Sockel

är en ljuskällas kontaktdel till lamphållaren. Gängsocklar för vanliga glödlampor kallas E27 medan små klotlampor och…

Läs mer

Softlack

är ett begrepp för mjukare ljus från reflektorer antingen genom matterad reflektoryta eller tillsats av diffuserande…

Läs mer

Spridningsvinkel

eller utstrålningsvinkel är den vinkel inom vilken ljusstyrkan utgör minst 50 av sitt maximala värde.

Läs mer

Styrmodul

gränssnitt / gränsyta / interface / förbindelselänk / omvandlare; en produkt placerad mellan något som styr…

Läs mer

Substrat

är ett tunt underlag, en monteringsplattform, för mikroelektroniskt montage. Substratet kan vara elektriskt aktivt, ledande, som…

Läs mer

Switchdim

är en armaturs tilläggsutförande där digitala HF-dimdon regleras, tänds och släcks via en enkel, återfjädrande tryckknapp…

Läs mer

Synergonomi

är vetenskapen om samspelet mellan människa och arbetsbelysning, ljusets påverkan på människan i arbetslivet. En ledande…

Läs mer

Systemeffekt

(watt, W) innebär summan av ljuskällans effekt och erforderliga driftdon. Det är en viktig faktor vid…

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →