Ethernet

se ”Power over Ethernet”

Läs mer

Effekt

Elektrisk effekt mäts i watt (enhet=W) som avser den energi som används per tidsenhet. För lysrör,…

Läs mer

Enec +

Den europeiska organisationen Lighting Europe i Bryssel och EEPCA (European Electrical Products Certification Association) har introducerat…

Läs mer

Energisparlampa

är officiell benämning för en ljuskälla som med starkt reducerad elenergi skall kunna ersätta en glödlampa.…

Läs mer

Ekodesign

har som syfte att förbättra produkters miljöprestanda under hela livscykeln och innebär lagar och regler för…

Läs mer

ENEC

(European Norms Electrical Certification) är ett frivilligt, betryggande certifieringsmärke för armaturer och komponenter inom EU samt…

Läs mer

Energi

är ett ”abstrakt begrepp och inte en materiell vara”. Ofta används begreppet som en fysikalisk storhet…

Läs mer

EIO

står för Elektriska Installatörsorganisationen där många installationsföretag återfinns. Tidskriften Elinstallatören kommer varje månad.

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka