Blogg

TRILUX om nästa generations armaturer. Ljusriktiga, hållbara och smarta.

Armaturer och ljussystem från det tyska storföretaget Trilux har under 2020 medfört en förstärkning av Annells produktprogram. Vår nya samarbetspartner är en av Europas ledande armaturfabriker med femtusen medarbetare och egen vetenskapsbaserad forskning. Trilux deltar också i ett EU-projekt för en helt ny armaturgeneration, hållbar och smart med optimal ljuskvalitet. 

Hos Trilux är Helen Loomes chef för affärsutveckling inom International Sales. I den engelska tidskriften Lux berättar hon om en annorlunda design och utveckling av ljusarmaturer och ljussystem för en ny, hållbar värld.

Helene Loomes framhåller Trilux egen forskning som en god grund för dagens och morgondagens utvecklingsarbete. En av flera frågor som diskuteras är varför ljusarmaturer byts ut och destrueras innan armaturens tekniska livslängd uppnåtts.

Kan kunderna övertalas till att bättre utnyttja armaturers allt längre livslängd?  Vill en ny kontorshyresgäst behålla föregående hyresgästs gamla armaturer som kanske har en större del av teknisk och ekonomisk livslängd kvar?

En mer kontroversiell fråga är om marknaden accepterar en bredare standardisering av armaturdimensioner och egenskaper, mekaniska, elektriska, termiska och fotometriska. Kanske rent av till fördel för kunden?

Hur flyttar man eller byter armaturer utan nya hål i taket? Vad händer med individuell smak och uppslagsrikedom? Vill man kanske kunna flytta ljuskällan dit där man bäst behöver ljuset?

En känd komplikation i armaturutveckling är när komponenter behöver ersättas eller repareras under sin livstid. Måste den inbyggda ljuskällan, LED-modulen, kunna bytas mot en ny, precis som gamla lysrör och glödlampor? Men en moduls alla inbäddade diminutiva komponenter av kol och sällsynta jordmetaller kan förändra bilden.

Vad händer vid bortfall av en armatur i en anläggning? Ska armaturen vara förberedd för snabbt byte av driftdon eller LED-modul eller ska den helt enkelt ersättas i sin helhet? Statistik hos Trilux visar att endast en procent av installerade armaturer faller bort inom beräknad livstid. Driftdonet står då ensamt för den större delen av dessa bortfall. Själva ljuskällan, LED-modulen, förorsakar mindre än en fjärdedel av dem.

För en typisk armaturinstallation på 369 armaturer uppger Trilux att fyra armaturer slocknar före den angivna livstidens slut. Orsak är tre driftdon och en LED-modul.

För att lätt kunna byta en armaturs LED-modul krävs en annorlunda armaturkonstruktion med ökat antal kontakter. Som då gäller samtliga armaturer i anläggningen.

Elektrisk säkerhet och avancerad ljusoptik borde kanske inte heller utsättas för utomståendes ingrepp?  Borde inte en miljöanpassad, hållbar armatur egentligen förbli intakt under hela sin förlängda livslängd? Varje utslagen armatur kan ju återanvändas i sin helhet.

Repro-light-logo

ReproLight är ett konsortium, en EU-stödd framtidsgrupp av företag, där Trilux sedan tre år deltar med sin forskning och produktutveckling. Nyligen granskades i en livscykelundersökning en typisk armaturs miljöpåverkan under sin livstid. Där ingick varje liten del av konstruktion, material, energi och produktion åtföljt av tusentals tändningar och släckningar fram till slutligt omhändertagande och destruktion inklusive transporter i varje led till och från Trilux lokaler.

En av många slutsatser blev att reducera mängden ingående material och detaljer samt att öka andelen återanvända material. Koppar, stål och aluminium är exempel på material som redan använts minst en gång.

Redan på ett tidigt stadium av design och utveckling påverkas hållbarhet och pris genom hög kompetens och noggrannhet i konstruktion och materialval. Undvikas bör till exempel lysdioder med inslag av guld. Ljusets effektivitet och komfort tilltar med rätt styrning. En förbättrad livslängd reducerar produktionsprocessen och dess miljöpåverkan.

Inom Trilux globala verksamhetsområden varierar marknaderna starkt när det gäller krav och önskemål på belysningen. Skilda stadier av livsstil, erfarenhet och mognad påverkar naturligtvis åsikter om ljusbehandling, ljusets innehåll och människans synkomfort, Skillnader mellan världsdelar och länder krymper dock snabbt i takt med människans gemensamma ödesfrågor inom klimat, miljö och hållbarhet.

Vad vi har att hoppas på från Trilux är uppenbart. Kompetenta framtidssäkrade belysningslösningar för ett utvecklat och hållbart kvalitetsljus, Human Centric Lighting. Lätt anpassningsbara ljusmiljöer till människans behov.

Bild från Lux Review artikel. Helen Loomes syns till höger i bild. Se artikeln här.

Blogg

Klimatsmart ljusplanering ingen quickfix. Bygg-och fastighetsbranschens bravur och magplask.

Klimatsmart ljusplanering är ingen quickfix. Jim Collin delar sina tankar om lysrörsutfasningen och bygg-och fastighetsbranschens bravur och...

Läs mer
Projekt

Kontorshotell för flexibla behov i god ljusmiljö

Kontorshotell Entreprenörsgatan har tio lokaler i centrala Göteborg med trivsam inredning och belysning. På nyöppnade Entreprenörsgatan Cowo...

Läs mer
Produktnyheter

Koniska stolpar med lägre klimatavtryck

Koniska stolpar i anodiserad aluminium för stad och trafikmiljöer. Nu fokuserar Annells leverantör Rosa på lösningar som ger ett lägre klima...

Läs mer
Produktnyheter

Infälld black foster för ett osynligt ljus

Ljus som en naturlig del av rummet, där ljuskällan inte syns, blir i det närmaste en magisk upplevelse. Här är Black foster infälld med fem ...

Läs mer
Produktnyheter

Life is too short for boring lighting

Annell och det belgiska belysningsföretaget Wever & Ducré har nu samarbetat i mer än 20 år på den svenska marknaden. Vi delar passionen ...

Läs mer
Projekt

Kontrastrikt och trivsamt hos Marge Arkitekter

Marge Arkitekter och Annell Ljus + Form delar övertygelsen att inredning, belysning och arkitektur bör utformas med och för människan i cent...

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →