Projekt

Upplev det nya ljuset i Karlstad

Inte bara ”sola” i Karlstad sprider ljus åt Karlstadborna. Nu lyser även Annells armatur Italo upp vägarna både i och omkring stadskärnan. För att spara energi, minska underhållskostnader och få bättre ljus byter kommunen ut gammalt mot nytt.

Karlstads kommun har närmare 24 000 ljuspunkter att förvalta. Belysningen syftar till att göra trafiken säkrare, skapa trygghet på torg och i parker samt att lysa upp konstföremål. Kommunen ansvarar för vägar, torg och parker i Karlstad medan Trafikverket har ansvar för anslutande riks- och länsvägar.

Den äldre belysningen har ljuskällor som behöver bytas ut ungefär vart fjärde år. De slukar alltså inte bara mer energi utan de kostar också mycket att underhålla. Men det här har alltså Karlstad bestämt sig för att åtgärda. Under 2021 levererade Annell ungefär 1500 st. moderna LED-armaturer av typen Italo 1 och Italo 2 till Karlstads entreprenör i detta stora underhållsprojekt där man steg för steg moderniserat stora delar av belysningsanläggningen.

David Risfalk som är belysningsingenjör på Gatuenheten, Offentlig utemiljö i Karlstad, meddelar att de har uppnått ungefär 50 % minskning av energiförbrukningen där man moderniserat sin belysning.

Då Italoarmaturerna är utrustade med Zhagasockel kommer man inom en snar framtid kunna göra finjusteringar av armaturernas inställningar och därigenom sänka energiförbrukningen ytterligare. Zhagasockel är en standardiserad anslutning på armaturen för kommunikationsenheter eller sensorer och utgör basen i de nya systemen för smarta städer. Karlstad har tagit höjd för framtidens teknik.

Energi- och underhållsbesparingar har varit huvudmålet. Men den nya tekniken i smarta belysningsanläggningar ger fler möjligheter. Man kan sänka ljuset på valda tider eller årstider i vissa områden för att minska påverkan på känsligt djurliv. Belysningsstolparna kan också vara strömsatta på dagen vilket i framtiden möjliggör exempelvis elbilsladdning på fler platser.

Karlstad har alltså fått kvalitet på flera plan. Det hela började dock med behovet av nytt effektivt ljus. De Europatillverkade Italoarmaturerna har högpresterande dioder med en unik reflektoroptik som ger det kvalitetsljus man eftersträvat i solens hemstad.

Broschyr Italo-serien

Mer om Italo 1 och Italo 2

Italo-1

Projekt: Karlstad kommun
Ljusarmaturer:
ITALO 1 och ITALO 2

Italo-1-Karlstad

Blogg

Hur identifieras bästa ljuskvalitet?

Staffan Annell har även tidigare beskrivit den möjlighet som nu finns att omge oss med ljuskvaliteter på en nivå vi tidigare inte har haft m...

Läs mer
Projekt

Plain Spectra kvalitetsljus hos Ömsen försäkringsbolag

På Åland driver försäkringsbolaget Ömsen flera projekt inom hälsofrågor. PLAIN Spectra belysning med senaste kvalitetsljuset SunLike kan nu ...

Läs mer
Teknik & ljuskällor

SunLike för bättre upplevelse av färg och textur

LED-ljuset SunLike erbjuder ett spektrum som är likartat med sol- och dagsljus. SunLike har nu nått en hälsosammare och effektivare kvalitet...

Läs mer
Teknik & ljuskällor

Briljant LED-ljus

LED som syftar till att efterlikna det naturliga ljusets förmåga att återge färger och strukturer ser vi nu i ett ökande utbud. Nu finns ett...

Läs mer
Mässor / event / föredrag

Modern belysning på gator och vägar – ljusteknik, energibesparing och smarta städer

Välkommen till Clarion Hotell i Umeå torsdagen den 27 april. Vi har bjudit in Marcus Bigren som är belysningsingenjör på Umeå kommun och Dan...

Läs mer
Projekt

Lillholmsskolan har lärmiljöer i toppklass

Klassrum med dagsljusinsläpp, utblick mot naturen och förstklassig belysning möter elever och lärare på Lillholmsskolan i Skärholmen. Cederv...

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →