Blogg

Klimatsmart fokus på god ljusplanering

Återbruk och cirkularitet, begrepp i tiden, men det gäller att gå varligt fram med vad man gör och vad man kommunicerar. Man vill göra rätt, många vill framstå som goda aktörer, men det viktiga måste vara vad man uppnår. Finns det risk för greenwashing? Läs Tomas Annells blogginlägg som handlar om återbruk.

Jag minns när LED var nytt och hett. Kvalitén var ojämn och priserna höga. Utvecklingen gick snabbt och alla sökte information. En hel del företag anade snabba affärer och lovande runt men höll i slutändan ofta tunt.
Annell ville vara seriösa och korrekta, inte bara informera om hur fantastiskt LED var utan även öppet redovisa dess brister. Och det fanns en hel del att vara kritisk emot. Vi höll regelbundna seminarier om utvecklingen med inbjudna experter och tog fram kompendier med fakta i text och tabeller. LED passade verkligen inte överallt och vi avrådde ibland våra kunder helt. Plötsligt framstod Annell som bakåtsträvare. Det tisslades och tasslades och vi fick en hel del skämtsamma kommentarer från branschen. Vår omtanke om kunden, projektet och ljusmiljön misstolkades som motstånd mot LED.

Idag kan jag relatera detta till just frågan om återbruk. Det gäller att säga och göra rätt men samtidigt våga ifrågasätta. Tanken är i grunden god men är verkligen alla armaturer klimatsmarta att återbruka? Uppnås verkligen rätt och avbländat ljus, på rätt plats, vid rätt tid och i rätt mängd med befintliga ombyggda armaturer? Vad innebär logistik och arbete, vad blir effektiviteten, uppfyller armaturen krav för certifiering och vem står för garantin?

Moderna armaturer är tillverkade och anpassade för dagens teknik och ljusstyrning. Tillverkade med cirkulärt tänkande och oftast optimerade för sin uppgift. Och miljöbelastning vid drift kvarstår alltjämt som den enskilt främsta faktorn att optimera. Således är en fortsatt omsorgsfull ljusplanering och smart ljusstyrning bästa sättet att vara klimatsmart!

Med detta sagt och med min LED anekdot ovan i minne, så är vi naturligtvis förespråkare till återbruk där det passar. Vi för en löpande dialog vid genomförande av olika återbruksprojekt.

Ett tidigt och gott exempel är 2017 då Sweco i samarbete med Annell genomförde ett projekt åt Moderna Museet som gav både omfattande energibesparing och minimerat underhåll. Rafael Moneos alla beundrade armaturer, en gång tillverkade och levererade av Annell för dåtidens moderna kompaktlysrör, byggdes nu om med LED. Ett projekt med långa brinntider, höga takhöjder, tunga glas och lång förväntad livslängd, perfekt för återbruk! Och många fler har vi gjort.

Om du har frågor eller funderingar kring återbruk eller om armaturer som Annell har levererat så är du välkommen att höra av dig. I bästa fall kommer vi i samråd fram till möjligt återbruk. I annat fall hjälper vi dig gärna till en ny uppdaterad och modern ljusanläggning som håller länge.

Tomas Annell

Tomas Annell

Blogg

Klimatsmart ljusplanering ingen quickfix. Bygg-och fastighetsbranschens bravur och magplask.

Klimatsmart ljusplanering är ingen quickfix. Jim Collin delar sina tankar om lysrörsutfasningen och bygg-och fastighetsbranschens bravur och...

Läs mer
Projekt

Kontorshotell för flexibla behov i god ljusmiljö

Kontorshotell Entreprenörsgatan har tio lokaler i centrala Göteborg med trivsam inredning och belysning. På nyöppnade Entreprenörsgatan Cowo...

Läs mer
Produktnyheter

Koniska stolpar med lägre klimatavtryck

Koniska stolpar i anodiserad aluminium för stad och trafikmiljöer. Nu fokuserar Annells leverantör Rosa på lösningar som ger ett lägre klima...

Läs mer
Produktnyheter

Infälld black foster för ett osynligt ljus

Ljus som en naturlig del av rummet, där ljuskällan inte syns, blir i det närmaste en magisk upplevelse. Här är Black foster infälld med fem ...

Läs mer
Produktnyheter

Life is too short for boring lighting

Annell och det belgiska belysningsföretaget Wever & Ducré har nu samarbetat i mer än 20 år på den svenska marknaden. Vi delar passionen ...

Läs mer
Projekt

Kontrastrikt och trivsamt hos Marge Arkitekter

Marge Arkitekter och Annell Ljus + Form delar övertygelsen att inredning, belysning och arkitektur bör utformas med och för människan i cent...

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →