Page 7 - Stad_och_trafik_2015
P. 7
VÄGAR OCH GATOR | STOLPARMATURER

BENÄMNING LJUSFLÖDE* EFFEKT* ANTAL STRÖM
MODULER
500mA
ÖVERSIKT ITALO 2 (För artikelnummer se annell.se) 500mA
500mA
OPTIK STE ALT. STW, EJ LJUSREGLERING ALT. AUTOMATISK NATTDIMRING (DA) 500mA
500mA
Italo 2 4000K grå 8990m 78W 4
500mA
Italo 2 4000K grå 11340lm 99W 5 500mA
500mA
Italo 2 4000K grå 13330lm 116W 6 500mA
500mA
Italo 2 4000K grå 15520lm 133W 7

Italo 2 4000K grå 17500lm 152W 8

OPTIK STU ALT. SV, EJ LJUSREGLERING ALT. AUTOMATISK NATTDIMRING (DA) 747444 Italo 2
747444
Italo 2 4000K grå 6340lm 60W 4 111155 111155 111155 112222
111122222222
Italo 2 4000K grå 8090lm 75W 5 919919

Italo 2 4000K grå 9750lm 90W 6

Italo 2 4000K grå 11520lm 105W 7

Italo 2 4000K grå 13140lm 117W 8

ÖVERSIKT ITALO 3 (För artikelnummer se annell.se) 616515 808505
616515
OPTIK STE ALT. STW, EJ LJUSREGLERING ALT. AUTOMATISK NATTDIMRING (DA) 808505 226600
616515 ØØØ3Ø3333/336/36/06/0600 222266660000
ØØØ6Ø6060/607/07/67/6766OPOZPIOZINOANLAELE
Italo 3 4000K grå 18980lm 175W 9 500mA 225533 225533 225533 ØØØØ363036//3607/0/66706OPOZPIOZINOANL8AE0L85E05

Italo 3 4000K grå 21220lm 193W 10 500mA 808505
Italo 3 4000K grå 23310lm 211W 1112ØØØØØØØØ633ØØ6303363303///63033766//0376///600766//60766006O0 POZPIOZ55INO00AN00LmmAELAAE
Italo 3 4000K grå 25440lm 230W 13Ø Ø606/07/6766O1P6O5Z1P5IOZ5INO0AN0LmAELAE
Italo 3 4000K grå 27540lm 258W 14 616515 500mA
Italo 3 4000K grå 29490lm 266W
Italo 3 4000K grå 31560lm 285W 15 616515 500mA

OPTIK STU ALT. SV, EJ LJUSREGLERING ALT. AUTOMATISK NATTDIMRING (DA) 334433 334433 334433 443322
444433332222
Italo 3 4000K grå 14080lm 132W 9 500mA

Italo 3 4000K grå 15790lm 144W 10 500mA

Italo 3 4000K grå 17250lm 158W 11 500mA

Italo 3 4000K grå 18740lm 175W 12 500mA

Italo 3 4000K grå 20350lm 190W 13 500mA

Italo 3 4000K grå 21940lm 203W 14 500mA

Italo 3 4000K grå 23540lm 217W 15 500mA

*Tekniken uppdateras kontinuerligt och värdena är endast ungefärliga
**DA, automatisk nattdimring, som standard 50% effektreducering 22-04 (DA15). Andra profiler på förfrågan.

TILLBEHÖR OCH VARIANTER ANGE VID BESTÄLLNING
BENÄMNING Komfortglas
Glas med optik för högre ljuskomfort PIT317000100
Bultar för 60mm-48mm diameter

Italo 3

744 115 115 115 919 122 1076
112222
744 Italo finns även för linmontage, se nästa sida. 960
960
805 306 306 151
615
615 805 260
615 226600
253 253 253 Ø 60/76 960
Ø 33/60 Ø 60/76
ØØ3630/6/706 ØØ3333/6/600
ØØ 6303//7660 OPZIONALE ØØ6600/7/766 OPZIONALE
Ø 60/76 6O1P5ZIONALE
Ø 33/60 OPZIONAL8E05 960 306
615 Ø 60/76 960
615
805 Ø 60/76

343 343 343 432 960 514 514
443322

Fler utföranden finns på www.annell.se 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12