Page 5 - Stad_och_trafik_2015
P. 5
VÄGAR OCH GATOR | STOLPARMATURER

BÄSTSÄLJANDE ITALOMODELLER (ITALO 1,2,3 FÖR GATA/VÄG)

VÄGTYP BREDD (M) STOLPAVSTÅND STOLPHÖJD VGU-KLASS LÄMPLIGA MODELLER BENÄMNING
GC-väg 3 27 4 P3 E7726725(F) el. E7726724(DA) ITALO 1 STU-S 4.5-1M
GC-väg 3 33 5 P4 E7726725(F) el. E7726724(DA) ITALO 1 STU-S 4.5-1M
GC-väg 3 41 6 P5 E7726725(F) el. E7726724(DA) ITALO 1 STU-S 4.5-1M

Lokalgata 6 28 6 M5 E7726718(F) el. E7726717(DA) ITALO 1 STE-M 4.5-1M
Lokalgata M4 E7726739(F) el. E7726738(DA)
Lokalgata 6 32 7474 M5 E7726735(F) el. E7726734(DA) ITALO STW 4.5-2M 122
112222
6 38 7 115 115 115 ITALO 1 STU-M 4.5-2M
919
744

Genomfart (2-filig) 7 34 7 M4 E7726747(F) el. E7726746(DA) ITALO 1 STU-M 4.5-3M

Genomfart (2-filig) 8 36 8 M4 E7726751(F) el. E7726750(DA) ITALO 1 STW 4.5-3M

Genomfart (2-filig) 8 40 10 M3 PIT200D45062_2B/F el. /DA ITALO 2 STU-M 4.5-6M
744
122 805
Större led, 2x2-filig 744 17 115 115 115 40 16015 M4 E9717926751(F) el. E7726750(DA) 112222 ITALO 1 STW 4.5-3M 1076
42 16215 M3 PIT200D45062_2B/F el. /DA ITALO 2 STU-M 4.5-6M
Större led, 2x3-filig 23 42 16215 M2 PIT300D450112_2B/F el. /DA 8IT0A5LO 3 STU-M 4.5-11M 960
960
Större led 30 744 260
253 253 253 226600
F=Ingen ljusreglering. DA=Automatisk nattdimring. 115 115 115
112222
615 Ø 33/60 744 805 ØØ3333/6/600 919
615 ØØ3630/6/706 ØØ6600/7/766 OPZIONALE
ØØ 6303//7660 OPZIONALE
615 Ø 60/76 6O1P5ZIONALE Ø 33/60 OPZIONAL8E05 122
Ø 60/76
615 805 260
226600
253 253 253 615615 805 805 Ø 60/76 960
615 Ø 60/76
Ø 33/60 ØØ3333/6/600
ØØ3630/6/706 615 ØØ6600/7/766 OPZIONALE
ØØ 6303//7660 OPZIONALE 343 343 343 432
Italo 1 Ø 60/76 6O1P5ZIONALE Ø 33/60 253 253 253OPZIONAL8E05 805 260 443322 960
Ø 60/76 960
615 Italo 1 226600
Ø 33/60 Ø 60/76
615 805 ØØ3333/6/600
ØØ3630/6/706 STRÖM ØØ6600/7/766 OPZIONALE

ART NR ART NR BENÄMNING 343 343 343 LJUSFLÖDE EØØFF6303E//K76T60* OPZIOANNATALEL 500mA 432 Ø 33/60 OPZIONAL8E05
4000K 3000K 4000K* MODULER 500mA 443322 Ø 60/76
Ø 60/76 6O1P5ZIONALE
ITALO 1, EJ LJUSREGLERING (F) 1540lm
1540lm 615
E7726722 E7726625 ITALO 1 X.5-1M STU-M F grå 15W 1 960
1
E7726725 E7726627 ITALO 1 X.5-1M STU-S F grå 615 805
15W

E7726729 E7726631 ITALO 1 X.5-1M SV F grå 1540lm 15W 1 500mA 343 343 343 432
443322
E7726718 E7726612 ITALO 1 X.5-1M STE-M F grå 2040lm 20W 1 500mA

E7726720 E7726619 ITALO 1 X.5-1M STE-S F grå 2040lm 20W 1 500mA Italo med
E7726727 E7726629 ITALO 1 X.5-1M STW F grå 2040lm 20W 1 500mA öppen kåpa
E7726735 E7726639 ITALO 1 X.5-2M STU-M F grå 3210lm 32W 2 500mA

E7726737 E7726682 ITALO 1 X.5-2M STU-S F grå 3210lm 32W 2 500mA

E7726741 E7726686 ITALO 1 X.5-2M SV F grå 3210lm 32W 2 500mA

E7726731 E7726633 ITALO 1 X.5-2M STE-M F grå 4440lm 41W 2 500mA

E7726733 E7726635 ITALO 1 X.5-2M STE-S F grå 4440lm 41W 2 500mA

E7726739 E7726684 ITALO 1 X.5-2M STW F grå 4440lm 41W 2 500mA

E7726747 E7726692 ITALO 1 X.5-3M STU-M F grå 4870lm 47W 3 500mA

E7726749 E7726694 ITALO 1 X.5-3M STU-S F grå 4870lm 47W 3 500mA

E7726753 E7726698 ITALO 1 X.5-3M SV F grå 4870lm 47W 3 500mA

E7726761 E7726704 ITALO 1 X.5-4M STU-M F grå 6450lm 60W 4 500mA

E7726767 E7726707 ITALO 1 X.5-4M STU-S F grå 6450lm 60W 4 500mA Komfortglas
E7726771 E7726712 ITALO 1 X.5-4M SV F grå 6450lm 60W 4 500mA
E7726743 E7726688 ITALO 1 X.5-3M STE-M F grå 6590lm 61W 3 500mA Italo kan utrustas
E7726745 E7726690 ITALO 1 X.5-3M STE-S F grå 6590lm 61W 3 500mA med ett speciellt komfort-
E7726751 E7726696 ITALO 1 X.5-3M STW F grå 6590lm 61W 3 500mA glas som genom sin prismaliknande struktur diffuserar
E7726756 E7726700 ITALO 1 X.5-4M STE-M F grå 8770lm 78W 4 500mA ljuset och höjer ljuskomforten. Denna variant i kombi-
E7726759 E7726702 ITALO 1 X.5-4M STE-S F grå 8770lm 78W 4 500mA nation med 3000K är lämplig i områden där ljuskomfort
E7726769 E7726710 ITALO 1 X.5-4M STW F grå 8770lm 78W 4 500mA har hög prioritet.

*Tekniken uppdateras kontinuerligt och värdena är endast ungefärliga

Fler utföranden finns på www.annell.se 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10