Page 9 - Stad_och_trafik_2015
P. 9
VÄGAR OCH GATOR | STOLPARMATURER

Babel – landmärke
med LED

18 MODULI Kraftf1u2lMlOoDUcLIh storskalig LED-6aMrOmDULaI tur för belysning av stora
19° 25°
lyjtuos3rp0.° uMnek3d0t°sthilölhjdörvainlkdeet designs6t0o° lpe. Som standard 15-meters
2180 R857 i kombination Rm857 ed en genomtänkt
6 MODULI6 MODULI R857
60°
60° 60° form skapar såväl ett landmärke som en modern och funk-

tionell belysningslösning. Babel är en lämplig lösning om

man vill minska antalet stolpar i området. Beroende på situa-

tion kan plattformen bestyckas med 6, 12 eller 18 utbytbara

LED-mo21d80uler utrustade med2t1r80e alternativa asymmetriska

18 MODUL1I8 MODULI 12 MODUL1I2 MODULI reflektorer. Rondeller, trafikplatser eller större parkerings-
19° 25°19° 25°
30° 30° 30° och torgytor är lämpliga applikationer.
2180 1221M80ODULI 30°
R857 30° R857 •R857 Belyser stora ytor
R857
R85730° från en punkt
R857
60°
60°

2180 • Avan1c2 MeOrDaULdI LED-teknik 6 MODULI
6 MO1D8UMLOI DULI

2180 261M8O0 DULI 21801690°° 25° • Tyd30l° igt30l°andmärke 60°
60° 2180
18 MODULI R857 R857
19° 25° R857 R857 60° R857
60°
R857
60°
R857

2180 2180 12 MODUL1I2 MODULI 2180 2180 2180 2180
6 MO1D8UMLOI6DMUOL1DI8UMLOI DULI 18 MO6DMUOLDI ULI6 MODULI 12 MODULI 6 MODULI

2180 1690°° 25°1690°2°18025° 30° 218030° 19° 25°60° 60° 30° 30° 60°
30° R857
60° 30° R857
60° 60°

R857
R857
R857
R857
60°
60°
R857
R857 R857 R857 R857

2180

2180 2180 21820180 1221M80ODULI 2180 261M8O0 DULI 21820180 2180 2180 2180
6 MO1D8UMLOI DULI 18 MODUL1I8 MODULI 6 MODULI6 MODULI
12 MODUL1I2 MODULI
1690°° 25°
R857 19° 25°19° 2350°° 30° 60°

60° 30° 30° 30° 60° 60°
R857 30° R857
R857 R857 SPECIFIKATION
R857
R857

R857
60R°857
R857
60°
60°

2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180 Färg: Vit
18 MODULI 2180 2180 261M8O0 DULI
19° 25° R857 Material: Armaturhus i aluminium. Stolpe i galvaniserad och pulver-
R8572180 1221M80ODULI 60° lackerad stål (S355JR).
2180 60°30° 30° R857
2180 Avskärmning: Plant härdat 4 mm skyddsglas
2180 2180
Montage: Tillhörande stolpe avsedd för montage på markplatta
VARIANT TYPISKA LJUSFLÖDEN* SYS.EFFEKT* ANTAL LED FÄRGTEMP.
Reflektoroptik: LED-optik (typ ASB) i aluminium för belysning av
Babel 6 35 000 - 48 000lm 372-474W 54 4000K stora ytor

Babel 12 70 000 - 96 000lm 744-948W 108 4000K Anslutningsplint: 2x4mm2

Babel 18 106 000lm - 145 000lm 1116-1422W 162 4000K Ljusreglering: Möjlighet till tvåvägskommunkation/
styrning (PLM)
*Endast ungefärliga värden.
Babel kan utrustas för kommunikation/styrning (PLM) med överlagrad signal. Se sidan 52 för mer information om LED-info: Färgtemperatur 4000K (3000K på förfrågan). Livslängd
styrning. B20/L80 (inkl. bortfall) >50 000h. Ra >70

Kapslingsklass: IP66

Skyddsklass: II

Vindlaster: Sida 0,28 m2. Ovan-/underifrån: 2,8 m2

Överspänningsskydd: Standard: 4kV. På förfrågan: 10kV.

Producent: AEC

Fler utföranden finns på www.annell.se 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14