Page 10 - Stad_och_trafik_2015
P. 10
LPARMATURER | GATOR OCH VÄGAR

LED-In – teknisk armatur SPECIFIKATION
med smäcker profil
Färg: Vit. Andra färger på förfrågan.
Modern armatur för trafikmiljö och offentliga platser med LED-teknik
i toppskiktet. Utrustad med specialutvecklad reflektoroptik för hög effek- Material: Formgjuten aluminium
tivitet och lägre bländningsrisk. Smäcker armaturform i aluminium, med
planglas som avskärmning. Finns med ett flertal olika LED-bestyckningar: Avskärmning: Plant härdat 4 mm skyddsglas
från 2 000 till 13 000 eller mer armaturlumen. Färgtemperatur 4000K.
Väg- eller GC-vägoptik. Utrustas på beställning med automatisk effekt- Montage: Stolptopp eller stolparm 60-76 mm (48 mm med tillbehör
reducering (nattdimring), konstant ljusflödesfunktion eller kontrollenhet T909678).
för tvåvägskommunikation.
Justerbarhet: Stolptopp 0 till 15°, stolparm 0 till -15°.
• Spetsteknologi i LED och optik
• Bredd – med ljusflöden från dryga 2 000 Reflektoroptik: Asymmetrisk gatuoptik (ST), asymmetrisk optik för
gång- och cykelvägar (OC)
till över 13 000 lumen
Anslutningsplint: 2x4mm2
• Smäcker form
Ljusreglering: DAC – automatisk effektreducering/natt-
dimring, konstant ljusflödes funktion eller PLM – individuell trådlös
tvåvägskommunikation.

LED-info: Färgtemperatur 4000K (3000K på förfrågan). Livslängd
B20/L80 (inkl. bortfall) >70 000h (525mA) eller >60 000h (700mA).
Ra >70.

Kapslingsklass: IP66

Skyddsklass: II

Producent: AEC

10 Fler utföranden finns på www.annell.se
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15