Blogg

Har vi råd att inte byta ut gammal belysning?

Vi lever i en dynamisk värld där belysningen för våra dagliga ljusmiljöer utvecklats mot ett nyttigt ljus i högre kvalitetsnivåer. Samtidigt har kostnader och negativ miljöpåverkan reducerats. Inom ljusplanering har kompetens och kapacitet utvecklats snabbt. Men vad har då hänt? Allt för många kontor, varuhus och skolor behåller samma gamla belysning. Och lever i dåligt ljus som slukar energi och pengar i onödan…

I Sverige står vår belysning för en betydande del av elanvändningen. Med dagens armaturer, lampor och system skulle denna elanvändning kunna halveras. Tack vare det nya LED-ljuset upplever vi globalt en positiv, stegvis övergång från glöd-och lysrörsljus till LED-ljus. Den nya belysningen med ny teknik kan märkbart sänka sin energianvändning med hela 50 – 90 procent och har därför en positiv inverkan på både miljö och ekonomi. Belysningsbranschen är i dag en samhällsnyttig bransch som drar sitt strå till stacken, både för bättre belysning och reducerade utsläpp i atmosfären.

Ett faktum är att LED-ljuset på flera områden är bättre genom sina möjligheter till högre ljuskvalitet, nya valmöjligheter till ljusfärger och styrning och därmed till våra upplevelser. Ljuset har äntligen kommit i kapp ljudet som i musiken redan genomgått stegvis utveckling till allt bättre kvalitet och komfort. Samtidigt påminner oss internationell forskning om hur viktigt ljuset är för människan genom sina färger, intensitet, livslängd och reglerbarhet, både när vi behöver se rätt, snabbt och bra och när vi vill nå avkoppling och vila. Modern forskning inom Human Centric Lighting visar på hur ljuset kan arrangeras så att vi mår bättre och får högre kapacitet när det gäller humör, sinnesstämning, inlärning, arbetsförmåga, vakenhet, aktivitet, vila, sömn etcetera.

Hur hanterar då samhället dessa viktiga framsteg? Genom att byta ut gammal, dyrbar, energikrävande och dålig belysning? Eller föredrar man sina gamla armaturer tills de slocknar helt eller ramlar ner?

I företagsvärlden står människorna för 90 procent av de totala kostnaderna, lokalerna 9 procent och elenergin 1 procent. Vill man fortsätta att upphandla ny belysning efter lägsta möjliga inköpspris utan tanke på ljusmiljöns betydelse? Genom ljusets livscykelkostnader kan vi informera oss om vad kostnaden egentligen blir, inköpspriset är mycket liten del av kostnaderna under de 15 – 20 år som armaturen lyser.

Med bra LED-belysning sänker vi i verkligheten den sammanlagda belysningskostnaden trots högre ljuskvalitet. Ett bra ljus från en bra armatur blir alltid billigare under sin livstid. Hur vi än räknar.

Blogg

Hur identifieras bästa ljuskvalitet?

Staffan Annell har även tidigare beskrivit den möjlighet som nu finns att omge oss med ljuskvaliteter på en nivå vi tidigare inte har haft m...

Läs mer
Projekt

Plain Spectra kvalitetsljus hos Ömsen försäkringsbolag

På Åland driver försäkringsbolaget Ömsen flera projekt inom hälsofrågor. PLAIN Spectra belysning med senaste kvalitetsljuset SunLike kan nu ...

Läs mer
Teknik & ljuskällor

SunLike för bättre upplevelse av färg och textur

LED-ljuset SunLike erbjuder ett spektrum som är likartat med sol- och dagsljus. SunLike har nu nått en hälsosammare och effektivare kvalitet...

Läs mer
Teknik & ljuskällor

Briljant LED-ljus

LED som syftar till att efterlikna det naturliga ljusets förmåga att återge färger och strukturer ser vi nu i ett ökande utbud. Nu finns ett...

Läs mer
Mässor / event / föredrag

Modern belysning på gator och vägar – ljusteknik, energibesparing och smarta städer

Välkommen till Clarion Hotell i Umeå torsdagen den 27 april. Vi har bjudit in Marcus Bigren som är belysningsingenjör på Umeå kommun och Dan...

Läs mer
Projekt

Lillholmsskolan har lärmiljöer i toppklass

Klassrum med dagsljusinsläpp, utblick mot naturen och förstklassig belysning möter elever och lärare på Lillholmsskolan i Skärholmen. Cederv...

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →