Blogg

Glashütte Limburg – ett äkta belysningsglasbruk

Hos Glashütte Limburg är glastillverkningen fortfarande är ett avancerat och genuint hantverk med individuell munblåsning enligt traditioner från antiken.

Företaget har gjort sig välkänt i de flesta länder och är etablerat
på ett trettiotal marknader i flera världsdelar. Bruket startades 1947, strax efter andra världskriget , och är fortfarande en framgångsrik enhet i grundarfamiljens företagsgrupp som med armaturfabrikerna Boom och Bega producerar metallarmaturerna till brukets över tvåtusen glasformer.

Företaget kulturprofil präglas mer än till namnet av hemstaden Limburg-an-der-Lahn i tyska Hessen. Den pittoreska och romantiska lilla staden med hus i klassisk fackverkstil är väl mest känd för sin vackra och majestätiska domkyrka från 1200-talets senromantik med en imposant silhuett som också återfinns i Glashütte Limburgs varumärke.

Limburgs affärsidé har under åren förblivit samma som på 1940-talet. Det handlar i första hand om en kompetent ljusbehandling där man i designprocessen tar till sig senaste ljus- och elteknik. Företaget har höga ambitioner för produktutveckling och produktion. Det gäller synbarligen samtliga delmoment som konsekvent och framstående formgivning, konstruktion, produktion, förpackning, kvalitetskontroll och funktion.

Glas är ett förstklassigt material som består av synnerligen enkla naturmaterial, främst kvartssand, soda, pottaska, natriumsalt och kalk. Viktigaste beståndsdel är ren sand, ett material som naturen ger oss i obegränsad mängd under ständig förnyelse. Historiskt kan ursprunget spåras till 7000 f.Kr. då glas började användas som glasyr i antikens krukmakerier.
Glasets ljusegenskaper och materialets formbarhet, färger, hårdhet och beständighet har attraherat människan i alla tider. Det finns få material som på samma sätt har funnits intill oss människor i våra olika utvecklingsstadier. Men äkta glas låter sig inte framställas enkelt och bekvämt.

Den moderna glasblåsarkonsten uppstod omkring 1500-talet f. Kr. och har sedan dess förblivit ett unikt och högt värderat hantverk för både belysnings- och konstglas. I vår moderna tid har en högindustrialiserad glasproduktion parallellt växt fram i stor skala för
alla våra varierande glasbehov av enklare glas i vardagen och dessa ser inte ut att minska.

Historiskt har de slaviska områdena Böhmen och Mähren bland de äldsta traditionerna i Europa inom glasblåsning. Inom belysnings- och bruksglas blev äkta kristallglas tidigt på modet. Senare utvandrade framstående glaskonsthantverkare till Tyskland från dåvarande Tjeckoslovakien, bland annat till det nya tyska företaget Glashütte Limburg.
Att blåsa glas är en känslig process där koncentration, skicklighet och noggrannhet är villkor för hög produktkvalitet. Minsta lilla blåsa eller avvikelse resulterar i en kasserad produkt. Glasblåsare är ett konstnärligt men utsatt yrke som ställer stora krav på en mycket god fysik och en upptränad lungkapacitet. Utbildningen tar lång tid och tillgången på kompetent arbetskraft är synnerligen ojämn.

I brukets stora och sotiga industriugnar framställs en rödglödgad glasmassa i en 1500-gradig smältprocess. Den sjudande massan, till utseendet liknande honung, flyter långsamt från smältugn till arbetsugn och tas sedan snabbt och exakt om hand för omgående, kraftfull blåsning, detta urgamla hantverk sedan generationer. Bland glasblåsarens traditionella hjälpmedel finner man än i dag flera mjölkpaket samt blåsrör, puntlar, block, domkrafter, stålplattor, pincett, papper och en mängd små och stora saxar.

Ett krävande energibehov dygnet runt för ugnarnas höga temperaturer medför tunga driftkostnader med oattraktiva och krävande arbetsmiljöer med sot och värme. Den aggressiva glasmassan och värmestrålningen sliter på omgivningen. De stabila ugnsvannorna måste bytas ut vart tredje eller fjärde år.

Glashütte Limburg är specialis

Blogg

Rummets gränslinjer

I en välplanerad ljusmiljö är känslan för rummets gränslinjer något som bara händer; naturligt och intuitivt, utan att vi tänker på det. Vi ...

Läs mer
Projekt

Ny arbetsplats för framtidens teknologi

Hos TD Synnex (tidigare Tech-data) andas kontoret kreativitet och nytänk. Här har Bjelkmark Arkitekter i samarbete med Tenant & Partner ...

Läs mer
Produktnyheter

Riktat ljus för många miljöer

I verktygslådan för riktat ljus finns det många alternativ att välja. Lenty med excellent ljuskvalitet och exakt optik. Bega spotlight Zoom ...

Läs mer
Mässor / event / föredrag

Hur kan vi spara energi i belysningsanläggningarna?

En fråga som många kommuner nu ställer sig i takt med ökande energipriser är hur vi kan spara energi i våra vägbelysningsanläggningar. Syfte...

Läs mer
Produktnyheter

ILO ljuslinje för många applikationer

ILO är en tunn linjär profil med flera användningsområden – en belysningslösning för enskilda applikationer och ljuslinjer i system. Profile...

Läs mer
Projekt

En fröjd att komma till kontoret

Merck Group Sverige har förvandlat sitt kontor vid Brunnsviken i Solna till en oas för samarbete. Här är ett lyckat exempel på hybridkontor ...

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →