Vetenskap & forskning

Fokus på rätt sak

Begreppet livscykelanalys (LCA) används som metod för att bedöma hur stor miljöpåverkan en produkt har. När det gäller LED-belysning uppstår den i särklass största miljöpåverkan under tiden armaturen lyser och används. Vi på Annell menar att fokus bör ligga på att skapa ljusmiljöer där ljuset lyser där det behövs och när det behövs.  En genomtänkt ljuslösning som flexibelt kan varieras över tid i kombination med ett ljusstyrningsprogram gör det möjligt att optimera användningen och därigenom minska koldioxidutsläpp.

Koldioxid och växthuseffekt som håller jorden varm är nödvändig för livet på jorden. Men med ökade utsläpp av växthusgaser ökar medeltemperaturen på jorden alltför snabbt. Små ändringar som får katastrofala följder. Alla har ett ansvar att motverka detta och vårt svenska Klimatpolitiska råd har som mål att:

”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp”.

I Sverige står el och fjärrvärmeproduktionen för 8 procent av de totala utsläppen av koldioxidekvivalenter* – och av det står belysning för 15 procent av elanvändningen. Så vad är det då vi som planerar och levererar belysning för offentlig miljö kan bidra med för att minska detta?

Mer än 90 procent av en belysningsarmaturs co2-utsläpp uppstår när den används

Begreppet livscykelanalys (LCA) används som metod för att bedöma hur stor miljöpåverkan en produkt har. Det ger en helhetsbild som inkluderar allt från råvaruutvinning till när den till slut ska hanteras som avfall och återvinnas. När det gäller LED-belysning uppstår den i särklass största miljöpåverkan under tiden armaturen lyser och används.

Ett exempel: co2-påverkan av E-Line ljussystem

  • Inköp och förbearbetning av råmaterial står för 0,07%
  • Tillverkningen står för 3,02%
  • Distribution och lagerhållning står för 0,18%
  • Användningen står för 96,7 %
  • Demontering och återvinning står för 0,04%D

E-Line-Creavo

E-LINE – ett flexibelt ljussystem

Den största miljöpåverkan uppstår då belysningsanläggningen är i drift och det är här det är viktigt att välja en så energieffektiv lösning som möjligt.

Ett bra val för miljön är alltså att planera för en flexibel anläggning, som kan anpassas till olika behov över tid.  Ett exempel är E-Line – ett linjärt ljussystem som kan täcka flera behov eftersom du kan byta ut optik, välja olika lumenflöden, ljuskaraktärer och längder liksom olika skyddsklasser etc.

Energieffektivitet på upp till 190 lm/W. Det breda optikutbudet gör att E-line fungerar lika bra i industri- och lagerlokaler som i skolor, kontor och i butiker. Kombineras också enkelt med spotlights och andra moduler till exempel med Creavo linsdioder som riktar ljuset där du vill ha det.

En genomtänkt ljuslösning som flexibelt kan varieras över tid och i kombination med ett ljusstyrningsprogram gör det möjligt att optimera användningen och därigenom minska koldioxidutsläpp.

Översikt E-line-optik

Annells samarbetspartner Trilux driver forskningsarbete mot en cirkulär ekonomi

I ett forskningsprojekt med namn SUMATRA forskar Trilux i hur belysningssystemens resurseffektivitet kan optimeras ytterligare i framtiden – för att gå mot en cirkulär ekonomi. Det gäller allt från att utveckla hållbara material i framtida armaturdesigner till från återvinning och så klart användningen. Det tyska förbundsministeriet för ekonomi och energi BMWi bidrar med finansiering för att utveckla innovativa lösningar och alternativa användningskoncept – allt för att optimera resursförbrukningen.

I projektet finns bland annat lösningar genom tjänster såsom att ”hyra i stället för att köpa” en belysningsanläggning eller att ”betala per användning”.

Man gör också kompletta livscykelanalyser såsom den vi beskrivit här intill av ljussystemet E-Line.

Moderna LED-armaturer ger redan ett viktigt bidrag till miljö- och klimatskydd tack vare sin höga energieffektivitet jämfört med tidigare lösningar och ljuskällor. Men potentialen för hållbarhet är långt ifrån nådd.

Sumatra tar vid där Repro-Light avslutades

Det senaste forskningsprojektet REPRO-LIGHT som initierades av EU är nu avslutat och det var Trilux också en del av. Många frågor återstår när det gäller hur man ska hantera LED-armaturer i slutet av livscykeln. Kan man hitta lösningar som innebär att man inte behöver byta ut hela armaturen? Och var hamnar de armaturer som tas ner. Kanske kan relevanta delar återvinnas eller återanvändas. Kan vi underlätta detta genom en bättre produktdesign? Dessa frågor är några av dem som projektledaren Dr Sebastian Knoche vill finna vetenskapligt grundade svar på i det nya projektet SUMATRA-konsortiet.

Läs mer om SUMATRA-projektet här.

Fokus-på-rätt-sak

Blogg

70 år i ljusets tjänst

Den 1 september kunde vi fira att Bo Annell ägnat 70 år av sitt liv i ljusets tjänst. Han är en stor inspiration och lyser med sitt engagema...

Läs mer
Projekt

Ljuslinjer i korridor med ILO

Här är en spännande och kreativ lösning för belysning i en korridor. En pendlad skräddarsydd ljuslinje har integrerats i liv med ett underta...

Läs mer
Mässor / event / föredrag

Webbinarium om närvarostyrning

Tisdag den 11 oktober håller vi ett webbinarium för dig som planerar eller ansvarar för belysning på vägar, gator, cykelvägar och parker. Nä...

Läs mer
Produktnyheter

E-Line med ConVision® linsoptik

En färsk nyhet vi gläder oss åt är möjligheten att integrera moduler med ConVision® linsoptik i ljussystemet E-Line. Att med snabb och enkel...

Läs mer
Projekt

Trivsam ljusmiljö för hungriga NG:are

En av Stockholms läns största och mest populära gymnasieskolor, Nacka Gymnasium, har fått en ansiktslyftning av skolmatsalen. Den välplanera...

Läs mer
Produktnyheter

Italo tar ett rejält kliv framåt

Annells armaturfamilj Italo fortsätter att ta mark på Sveriges gator och vägar med sina unika ljusegenskaper och höga prestanda. Efter flera...

Läs mer

Skriv och tryck Enter för att söka

Produktsök →