Page 5 - Ljuset-i-skolan
P. 5

LJUSET I SKOLAN 2017


     Annells skolexempel
     För bästa ljuslösning rekommenderar vi att kombinera sitt kloka armaturval med ett styrsystem.
     Manuell reglering, tidsstyrd programmering, närvarodetektering och dagljuskompensering ger
     mervärde med större flexibilitet och minskad energianvändning. Ett plus ett blir mer än två…


                        Detektionsområde för
                        IDIM Orbit OB-1501
                                      100°                                                   2,8 m
                                      4,8 m
                                            0,8 m

                                       6,7 m
       IDIM Orbit OB-1501 från Helvar passar
       perfekt som komplement.


         Med tidsstyrd programmering kan t ex ljus-   I tillägg en manuell ljusreglering via tryckknappar
         nivåer under dagtid dimras till tillräckliga  som ger individen makt över automatiken, som
         300 lx för yngre ögon för att under kvällen   inte alltid kan förväntas vara anpassad till stunder
         höjas till 500 lx för äldre ögon.        med särskilda önskemål och behov.


         Strategiskt placerade närvarosensorer ser till  IDIM Orbit OB-1501 har inbyggd dagsljus-
         att det lyser bara när lokalen används. IDIM  kompensering och snabbkoppling för smidig
         Orbit OB-1501 har 5 st detektionshuvuden.    installation.     PSST!     På www.annell.se hittar du samtliga våra produkter, spännande nyheter    HIGHLIGHTS 2016/17
            i sortimentet och bläddringsbara kataloger från våra leverantörer
   1   2   3   4   5   6