Page 3 - Ljuset-i-skolan
P. 3

Korridorsexempel med pendlade Callisto kombinerade med infällda Flixx 300 alternativt Topas dikt tak. När korridoren används av elever som
      studerar under rasten behövs högre ljusnivåer och då är den här kombinationen ett bra val.
   1   2   3   4   5   6