Page 4 - Ljuset-i-skolan
P. 4

Exempel på ljuslösningar med armatur Kyra

     Exempel 1: Exempel med armaturen Kyra monterade dikt tak.
     Armaturerna är placerade vertikalt över arbetsborden. Ljusnivå
     i medeltal är 300 lux på arbetsytan, takhöjd 2400 mm.

     •  6 st Kyra dikt tak HE (High Efficiency)
      1220 mm, 3000 K, 26W, 2620 armaturlumen
     • Vinkelrät belysningsstyrka, medeltal driftvärde: 300 lx

     • Jämnhet över elevplatser: 0.71
                                  Ljusnivåer uppfyller de krav som Skolfastigheter i
     • UGR max 17,4
                                  Stockholm AB (SISAB) ställer på 300 lux i medeltal för
                                  klassrum med takhöjd upp till 2400 mm.


     Exempel 2: Klassrum med en takhöjd på 2700 mm med sex pend-
     lade armaturer som ger både ljus uppåt och nedåt. Armaturerna
     ger 500 lux i medeltal och tack vare uppljusandelen blir ljusmiljön
     behaglig för ögat.


     •   6 st Kyra, pendlade, direkt/indirekt ljus, HO (High
       Output), 1500 mm, 3000K, 62W, 5700 armaturlumen
       (ca 40% ljusandel uppåt)

     •  Vinkelrät belysningsstyrka, medeltal driftvärde: 520 lx Här uppfylls SISABs krav på 300 lux i medeltal i klassrum
     •  Jämnhet över elevplatser: 0.71             och att det ska vara pendlade armaturer när takhöjden
                                   är >2600 mm. Det uppfyller även Belysningsbranschens
     •  UGR max 17,4
                                   riktlinjer i Ljus & Rum där belysningskravet för belysning
                                   i klassrum som används kvällstid är 500 lux i medeltal.
   1   2   3   4   5   6