Pendeltågstation, Gamelstaden, Göteborg

En ny pendeltågslinje har fått omsorgsfullt planerad belysning för ett tiotal moderna stationer, bland annat i Gamlestaden.

ARMATURER

Naster

PROJEKTÅR

2013

Västsverige har fått sin första nya pendeltågslinje på tjugo år. Trafiken Göteborg – Trollhättan kallas Alependeln. Gamlestadens pendeltågstation är nybyggd knutpunkt i Göteborg, ett växande resecentrum på historisk mark där staden kom till på 1400-talet.
Plattformarnas belysning under tak kommer från robusta vind- och fuktsäkra lysrörsarmaturer Naster, som också används infällda i trappväggar för släpljus.

 

I övrigt ingår anpassade väggarmaturer med metallhalogen och kompaktlysrör samt infällda markarmaturer i projektet. Alla armaturer har modern reflektoroptik.

Samarbetspartners och fakta i korthet

ARMATURER

Naster

PROJEKTÅR

2013

ARKITEKT

How Arkitekter med Fabian Wanqvist

LJUSPLANERING

ELK Göteborg, Tommy Gustafsson, Petra Sandberg, Jonas Fransson och resecentrum Gamlestaden, Archidea, Lars Ocklund, Parviz Dadgostar

ELKONSULT

ELK Göteborg, Tommy Gustafsson, Petra Sandberg, Jonas Fransson och Resecentrum Gamlestaden, Archidea, Lars Ocklund, Parviz Dadgostar

BESTÄLLARE

Trafikkontoret, Västtrafik, Christer Johansson och Trafikverket, Mikael Larsson

FASTIGHETSÄGARE

Göteborg stad, Trafikkontoret, Bengt Gillholm

FOTOGRAF

Bert Leandersson

Kontakta oss