Kristallen, Lund

Stora lanterniner förmedlar rikligt med dagsljus. I skugga och skymning tänds linjära LED-tuber.

ARMATURER

Nano, Naster

PROJEKTÅR

2011

Lunds nya förvaltningsbyggnad Kristallen är en attraktiv byggnad som rymmer 500 arbetsplatser fördelat på 11 000 kvm. Bland kommunens fem förvaltningar märks Serviceförvaltningen vars chef tituleras Servicedirektör.

Service är alltså viktigt och står högt på agendan. Huskroppen är spännande med solpaneler och ängsgräs på taket. Markvärme och hög miljöklassning signalerar också miljömedvetande, hållbarhet och flexibilitet. Annells belysning ger vid brist på sol och dagsljus lanterninerna ljus och liv med längsgående, klara LED-tuber av polykarbonat. Från Annell kommer även belysningen utvändigt för passager och gångvägar från markinfällda linjära armaturer Naster.

Samarbetspartners och fakta i korthet

ARMATURER

Nano, Naster

PROJEKTÅR

2011

ARKITEKT

Christensen & Co Arkitekter, Köpenhamn

INREDNINGSARKITEKT

Åsa Haremst, White arkitekter

ELKONSULT

Ramböll

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING

Liam Gillick

ELINSTALLATÖR

Emil Lundgren

FASTIGHETSÄGARE

Lunds kommun, Serviceförvaltningen

DRIFTENTREPRENÖR

REKAB

Kontakta oss