Exempellösning med uppljus

Vi hoppas att inom kort kunna återkomma med massvis av realiserade projekt med uppljus genom Atlas men vill redan nu ge er några exempellösningar för hur uppljuset kan appliceras.
För kontor blir den närmaste ersättaren till LED-plattan att använda Atlas med enbart uppljus placerad i ett jämnt rutmönster över hela rummet. Beroende på förutsättningar kan armaturerna placeras så brett isär som 4,4 meter för att möte ett eventuellt krav om 300 lux i medel med jämnhet 0,4. 

Erbjuder projektet bättre möjligheter till bra ljus så föreslår vi en övergång till Atlas med såväl uppljus som direktverkande ljus genom integrerad downlight. Armaturerna kan då placeras jämnt över hela ytan med arbetsplatser, eller ännu hellre anpassat med en Atlas per fyra arbetsplatser. Med denna lösning erhålls såväl 500 lux för arbetsområdet som 300 lux för den omedelbara omgivningen. För intilliggande kommunikationsstråk kan antingen ytterligare Atlas användas eller downlights för ökad kontrast och modulerad ljusmiljö.

För skolor har vi sedan tidigare visat på flera flexibla lösningar för klassrummen i ljus för lärande och här kan vi nu komplettera med en toppenlösning genom Atlas.
En femklöver med armaturer ger ett jämnt uppljus och downlightsinsatsen med ett brett nedljus bidrar med välbehövliga kontraster.

Vilka miljöer skulle du vilja se Atlas i? Återkom till oss med dina tankar så hittar vi bra lösningar med ljus för människor tillsammans.

Kontakta oss