Ernst Wigfors Plats, Halmstad

Arkitekturpris till nytt harmoniskt torg med LED-ljus.

ARMATURER

Aldabra, Castaldi, Rosa

PROJEKTÅR

2013

En gammal parkeringsplats ersatts av ett välkomnande torg – ett riktigt utevardagsrum – för invånarna i Halmstads stadsdel Gamletull. Ernst Wigforss plats heter det nya stadsrummet, mycket attraktivt i en enkel och estetisk utformning med välkomponerad belysning. ”Poetisk skärpa och arkitektonisk stringens”, tyckte juryn för Byggnadsnämndens årliga arkitekturpris. Under kvällstid byter torget skepnad. Tolv kubiska ljuspollare i cortenstål med lysande texter ger platsen en varmröd nyans förstärkt av ett skimrande golv. Annells LED-ljus är varmtonat i 2700 kelvin från sju watts armaturer Hidra i klass IP65.

Samarbetspartners och fakta i korthet

ARMATURER

Aldabra, Castaldi, Rosa

PROJEKTÅR

2013

ARKITEKT

Teutsch landskapsarkitekter, Kerstin Teutsch

LJUSPLANERING

WSP, Jonas Ek

LANDSKAPSARKITEKT

Anna Melin

ELKONSULT

WSP, Tomas Andersson

ELINSTALLATÖR

Sandblads elektriska, Halmstad

BESTÄLLARE

Teknik-och Fritidsförvaltningen, Halmstad

FOTOGRAF

WSP

Kontakta oss