E4:an, Jönköping

70 ton minskade CO2-utsläpp tack vare ny vägbelysning genom Jönköping

Samarbetspartners och fakta i korthet

PROJEKTÅR

2011

ARMATURER

Siteco

LJUSPLANERING

WSP, Mikael Gunnarsson

ELINSTALLATÖR

Vattenfall Services Nordic Syd, Magnus Brixvik

BESTÄLLARE

Trafikverket, Joakim Frank

Kontakta oss