2023-11-27

Teknik i takt med tiden – öppningsbara och modulära gatuarmaturer

Korrekta underlag med information om omgivande miljö och byggnader är såklart en förutsättning vid ljusplanering men ibland blir det inte som planerat och omgivningen kan förändras över tid. Armaturer med möjlighet att enkelt göra uppgraderingar eller justeringar av teknik och optik är framtidens melodi. 

Möjligheterna att välja olika optik och teknik i moderna gatuarmaturer är nästan oändliga. Då blir också möjligheten att korrigera gjorda val en viktigare parameter att ta hänsyn till. Både I-Tron och Italo är öppningsbara vilket förenklar uppgradering av det tekniska innehållet. De är också byggda efter en modulär princip där de tekniska och optiska komponenterna kan bytas ut. 

 

Om exempelvis en armatur upplevs störande av människor som bor i intilliggande fastigheter kan berörda moduler i armaturen ersättas med andra relativt enkelt. 


Bilden ovan visar ett exempel från norra Sverige där optiken i fem armaturer längs en villaväg byttes från en bredstrålande optik (S05) till en mer smalstrålande (STE-S). Insatsen kunde genomföras på plats utan att armaturen behövde monteras ner. 

 

Italienska AECs unika reflektoroptik finns i flera olika val för anpassning till en mängd olika belysningssituationer. 

 

Kontakta oss gärna för mer information om modulära gatuarmaturer. 

Kontakta oss