2023-10-23

Skrotade planer för utsiktslösa studentboenden utan fönster

Kan lysande skärmar som imiterar dagsljus ersätta riktiga fönster? En kreativ idé för att skapa billigare bostäder för studenter i Santa Barbara kanske, men skapandet av ”Dormzilla” har mötts av protester.

Som några kanske har noterat i nyhetsflödet så har University of California (UCSB) sedan några år tillbaka arbetat för att ta fram ett nytt studentboende med 4500 rum i en tämligen extrem compact living design. Utöver extremt små rum så var även fönster skrotade i planerna då de framhölls som onödiga (!). Motiveringen var bland annat att de ville motivera studenterna att tillbringa större delen av sin tid i gemensamhetsutrymmena, där fönster fanns.

Nu har planerna lyckligtvis slopats och en ny design håller på att arbetas fram med enbart 3500 rum (på samma totalyta) med fönster i alla rum.

UC California cancels ”Dormzilla”

Skrotade Planer För Utsiktslösa Studentboenden Utan Fön 2

Bild från University of California Santa Barbara

Kontakta oss