2019-02-18

Fyra citat om framtiden från 90-års jubilerande Ljuskultur

”Ljuskulturs månadsblad” inledde 1929 sin utgivning. Efter de första fem åren övergick Ljuskultur till tidskrift med kvartalsutgivning. Numera utkommer sex innehållsrika och tidsanpassade nummer per år. Här exempel på kloka profetior ur månadsblad 5/6 från krisåret 1932.  

  •  ”En inte ovanlig uppfattning i fackkretsar är att utvecklingen av den elektriska belysningens maximipunkt redan är uppnådd. Detta torde dock inte behöva befaras. Det elektriska ljusets överlägsenhet i jämförelse med äldre belysningsmedel öppnar för nya områden inom vilka artificiell belysning tidigare inte varit möjlig varför en fortsatt utveckling även i extensivt avseende kan förväntas.”

 

  • ”Den naturliga utgångspunkten för den tekniska utformningen av belysningsanläggningarna är det inbördes sammanhanget mellan seendet och ljuset.”

 

  •  ”Kostnaderna för god belysning hänförda till arbetsresultatet äro avsevärt mycket lägre än desamma för dålig belysning.”

 

  • ”För alla områden av mänsklig verksamhet förefinns stora möjligheter till utveckling av den artificiella belysningen i intensivt avseende”.

Fotnot: Extensiv = omfattande.

Kontakta oss