Hallbarhet

Vi strävar efter att skapa ljus som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers välbefinnande.

Hållbarhet för oss betyder att skapa rätt ljus för människor idag utan att riskera välbefinnandet för kommande generationer. Vårt främsta bidrag till ett hållbart samhälle är att aldrig sälja en armatur som inte behövs. Vi föredrar dagsljus före elektrisk belysning och vi utbildar för att undvika överflödig belysning. Vi stödjer rättvisa arbetsförhållanden genom aktiva val av leverantörer. Hållbarhet är grundläggande för alla våra beslut och vi strävar aldrig efter enkla lösningar eller snabba svar. Vi vill göra skillnad – på riktigt!

Fokusområden

Klimatpositivitet

 • Dagsljus först
  • Utbildning
  • Uppmärksamma i projekt
 • Ljus för människor
  • Nytta för människan
  • Välmående
  • Visuell komfort
 • Energieffektivisering
  • Rätt ljus, på rätt plats, vid rätt tid
  • Hög effektivitet
  • Belysningsstyrning
 • Modularitet
  • Framtidssäkrat
  • Minskat svinn
 • Optimerad livslängd
  • Anpassad efter faktiskt behov
  • Inte längre än skäligt
 • Biologisk mångfald
  • Minskat ströljus
  • Spektralfördelning
 • Återbruk med omsorg
  • Där det gör verklig nytta
  • Tillsammans med partners
 • Rabattstruktur
  • Transparens i prissättning för sund konkurrens

Hälsa och välbefinnande

 • Ljusmiljöer
  • Mänskligt ljus
  • Biologisk omsorg
  • Flimmerfritt
 • Anställda
  • Anställningsvillkor och förmåner
  • Arbetsmiljö
  • Jämställdhet och mångfald
  • Kultur
 • Leverantörer
  • Demokrati
  • Arbetsförhållande och mänskliga rättigheter

Utbildning

 • Utbildning och fortbildning
  • Artiklar, seminarier, digital informationsspridning
  • Inbjudna experter
  • Kontinuerlig internutbildning
  • Lyfta fram goda exempel
 • Förutsättningar och motivation
  • Internutbildning
  • Varsebildning
 • Aktiv dialog
  • Med kunder och myndigheter
  • Lyssna in och påverka

Långsiktiga hållbarhetsmål

 


 

 • Vi erbjuder möjligheten till återbruk och uppgraderingar av produkter där det är rimligt för miljön. Vi lyssnar på våra kunder och följer deras önskemål. Ungefär 20% av vår försäljning kommer från dessa typer av affärer 2028.

 • Varje år kommer vi minska användningen av engångsplast i våra förpackningar med 20% genom att använda mer hållbara material.

 • Vi kommer öka transparensen kring våra produkters miljöpåverkan genom att öka andelen EPD-certifierade produkter i vårt sortiment med 50% år 2028.

 • Vi kommer delta i minst fem samarbeten eller projekt med organisationer som arbetar för en mer hållbar belysningsindustri.

 • Från 2028 kommer vi, utöver våra direkta leverantörer, inte att ha några underleverantörer i länder som inte uppfyller kraven för demokratiska statsskick.

Kontakta oss