2022-02-18

Sunlike för vakenhet och prestation

Forskning från flera universitet visar att LED med solljusliknande egenskaper, som till exempel SunLike, ökar vakenhet och prestation vid inlärning. Förhoppningsvis kommer detta fullspektrumljus att bli en av de kvaliteter som eftersträvas i flera inomhusmiljöer, inte minst i skolor. Armaturfamiljerna Plain, Kyra och ILO kan redan nu beställas med detta kvalitetsljus som vi hos Annell kallar Spectra.  

För den som har möjlighet att välja det bästa LED-ljuset rekommenderas nu armaturer med solljusliknande egenskaper. SunLike med naturligt fullspektrumljus visar sig i flera forskningsrapporter ge effekt på testresultat, kognitiv förståelse liksom vakenhet under både morgonen och senare under dagen. Här nedan är några exempel. Illustrationer och mer information här. 

 

5% förbättrad problemlösning och mer än 3 gånger högre inlärningshastighet med SunLike 

Solljus mitt på dagen aktiverar utsöndringen av hormonet seratonin som förhöjer känslan av välbefinnande och humör. En effekt av det är att vakenhet och inlärningshastighet förbättras. 

 

Denna effekt har bland annat konstaterats av Harvard Medical School i USA. Testerna genomfördes i ”normalt LED-ljus” Ra80 och jämfördes med SunLike fullspektrumljus. Resultatet visade att SunLike-ljuset ger förbättrad inlärningshastighet på 3,2 gånger och 5% bättre problemlösningsförmåga. 

 

Lättare att somna (1.3 gånger snabbare) och vakna (1.8 gånger så snabbt) 

Genom att mäta hjärtslag via EEG och aktivitet i sympatiska och parasympatiska nervsystemet har Seoul National University Medical School konstaterat att människor som vistats i SunLike naturligt fullspektrumljus somnar lättare och vaknar lättare.

 

Högre vakenhet, mindre trötthetskänsla 

Under dagen, mellan klockan 11 och 19 upplevs mindre trötthetskänsla om du vistas i rum med SunLike fullspektrumljus. Liksom Harvard Medical School i USA har även University of Basel i Schweiz kommit fram till testresultat som visar på bättre vakenhet i SunLike-ljus. 

 

Vi följer med spänning utvecklingen inom LED och hoppas och tror att en generellt bättre ljuskvalitet i våra inomhusmiljöer med stor sannolikhet kommer att bli verklighet framöver. Vem vill inte somna lätt på kvällen, studsa upp på morgonen och dessutom vara mer alert och produktiv under dagen? 

 

Ovan information är hämtad från den koreanska LED-tillverkaren Seoul Semiconductor som är en av de ledande producenterna av det nya fullspektrumljuset. SunLike Spectra går att få i armaturfamiljerna PLAIN,KYRA, ILO och ORA. 

 

Bild från Shutterstock. 

Kontakta oss