2023-03-27

SunLike för bättre upplevelse av färg och textur

LED-ljuset SunLike erbjuder ett spektrum som är likartat med sol- och dagsljus. SunLike har nu nått en hälsosammare och effektivare kvalitetsnivå som överträffar alla äldre elektriska ljuskällor som glödlampor och urladdningslampor ( t.ex. lysrör). LED-ljuset är kostnadseffektivt genom sin flerdubbla livslängd och belysningens elförbrukning reduceras med 70–80 procent. Med tillägget Spectra finns SunLike att välja inom armaturfamiljerna PLAIN, ILO, KYRA och ORA. 

Modern global forskning visar att belysning från SunLike är nyttig och trivsam med en överlägsen färgåtergivning (+Ra97). SunLike alstrar en heltäckande spektral strålning som liksom dagsljuset styr och påverkar människans cirkadiska rytm för god sömn, vakenhet, stimulans och hälsa. 

 

Standard-LED som uppfyller Ra80* är ofta mycket energieffektiva men ger som värdet visar, inte fullt så rättvisande upplevelse av färg och struktur. I miljöer där också själva synupplevelsen av material är viktig; såsom belysning av inredning, kläder, konst och smycken, finns nu kvalitetsljuset SunLike med det betydligt högre indexvärdet Ra97. 

 

När föremål, textilier och material ses i artificiell belysning med LED som har en högre blåljusandel genereras en diffus reflektion, vilket gör att färg och strukturen kan upplevas som annorlunda. I naturligt ljus från solen och glödljus återges färg, struktur och kontraster på det mest rättvisande sättet. 

 

Som Staffan Annell beskriver detaljerat i sitt blogginlägg finns det flera parametrar än bara färgåtergivning att ta hänsyn till. Tills vi har en heltäckande måttstock som referens, kan vi konstatera att LED-ljus med färgåtergivningsvärden på Ra97 eller CRI97, (Color Rendering Index, internationell beteckning på Ra), kommer väldigt nära den ”sanning” (Ra100) som eftersträvas. 

 

SunLike LED med Ra97 ger en naturlig upplevelse av färg och textur. Dessutom är SunLikes blåljusandel begränsad, vilket inte bara gör att textur och kontraster blir tydligare utan minskar också bländning och trötthet i ögonen. 

SunLike är en diamant inom LED-ljus 

SunLike med sitt naturliga spektrum har utvärderats och klassificerats som Diamond Color Rendering Class**. UL:s globala certifieringsmärke och UL-certifiering beviljas godkända produkter som har testats och utvärderats inom produktsäkerhet och prestanda. 

Graden av LED-ljusets likhet med naturligt ljus: Color Fidelity, uppnådde Rf ≥ 95  eller högre, vilket gör SunLike till den första LED-ljuskällan i branschen som har registrerats som diamantkvalitet. 

 

SunLikes unika teknologi, som återger samma spektrum som naturligt ljus, håller på att bli ett nyckelkriterium för att ljuskällor ska uppnå högsta ljuskvalitet. 

Ovan information är hämtad från den sydkoreanska LED-tillverkaren Seoul Semiconductor som är en av de ledande producenterna av det nya fullspektrumljuset. SunLike Spectra går att få i armaturfamiljerna PLAIN, KYRA, ILO och ORA. 

*Färgåtergivningsindex visar till vilken grad ett ljus visar originalfärg och mäts numeriskt i skala 1-100 där 100 är mest optimalt. Rf med 99 referensfärger är ej att färväxla med Ra där enbart 8 eller max 15 utgör referensen. Ett högt Rf blir således mer värt än ett högt Ra. 

 

**UL-certifieringskriterier: Diamond: Rf ≥ 95   –    Platinum: Rf ≥ 90  –   Gold: Rf ≥ 85 
Rf är ett numeriskt värde som indikerar hur artificiellt ljus liknar solljus i en skala 0-100. 

Kontakta oss