2022-11-15

Rummets gränslinjer

I en välplanerad ljusmiljö är känslan för rummets gränslinjer något som bara händer; naturligt och intuitivt, utan att vi tänker på det. Vi får en visuell uppfattning och upplevelse av det rum vi vistas i. Och vi behöver då inte söka med blicken efter avgränsningar, mellan ytor, tak och väggar. Läs Staffan Annells blogginlägg om rummets gränslinjer här. 

I synnerhet vertikala ytor definierar vår visuella uppfattning och upplevelse av det rum vi vistas i. Rummets gränslinjer och dess volym. 

 

I en välplanerad ljusmiljö är det något som bara händer, naturligt intuitivt, utan att vi tänker på det. Att inte behöva söka med blicken efter avgränsningar, mellan ytor, tak och väggar. 

 

I ett definierat rum känner vi oss trygga och förmågan till koncentration och fokus ökar. 

 

Vertikal ljushet 

Vertikal ljushet kan vara av mer samlad karaktär eller en jämnare ljusfördelning. Det spelar mindre roll även om det förra nog kan vara att föredra om rummets generella allmänljus är jämnt fördelat och det senare om allmänljuset är mer varierat. 

 

En pikant men tämligen väsentlig detalj i sammanhanget är att vertikalytans reflektionsgrad har en tydlig visuell påverkan på det som avses kunna uppfattas som till exempel konst, textinformation och skrivytor. I synnerhet om vertikalljuset kommer från asymmetriska ”wallwasher” eller symmetriskt bredstrålande belysning. 

 

Om den belysta ytan utanför objektet som skall accentueras har en hög reflektionsfaktor så dämpas kontrasten och objektet betonas mindre, medan en mindre reflekterande omgivande bakgrund gör att objektet framträder tydligare. 

 

Om ”ljuspölar” och kontraster 

Att belysa valda objekt med en mer samlad ljusbild (läs spotlights) men inte de omgivande ytorna är så klart ett alternativ, men dels blir då förutsättningen för de objekt som ska exponeras, till exempel storlek och position, mer begränsad. En sådan, mer dramatisk ljussättning kan också upplevas som visuellt orolig och tröttande med stora kontraster mellan individuella ”ljuspölar” mot mörkare bakgrund. Detta även om i vissa sammanhang just stora kontrastskillnader också kan upplevas som spännande och stimulerande. 

 

Ljusets infallsvinkel 

Har ett objekt ett skyddande glas, eller i sig är reflexbenäget, blir också det mer smalstrålande ljusets infallsvinkel en kritisk parameter för att undvika synförsvårande speglingar och reflektioner. 

 

Just speglingar och reflektioner orsakar en helt annan typ av problem. I kvällens mörker blir i förekommande fall takens LED-plattor, som skarpt lysande kvadrater i strikta rader, reflekterade i svarta fönster. Detta förstör inte bara all möjlighet till utblick och kontakt med utsidans händelser utan suddar även ut rummets omfamnande begränsning. 

 

Att spontant kunna känna trivsel och trygghet i ett väl definierat rum, med tydliga fonder och balans mellan horisontala och vertikala ljusheter och inte behöva vistas, och kanske även prestera, i ett diffust avgränsat ljustält med bara horisontala ytor upplysta, det gör stor skillnad! 

 

Staffan Annell, november 2022 

Kontakta oss