2022-12-12

Nu slipper vi lysrör och övriga gamla ljuskällor som innehåller miljögiftet kvicksilver

På initiativ av Energimyndigheten och Kemikalieinspektionen meddelade EU redan 2021 ett kommande förbud mot att sätta kvicksilverlampor på den europeiska marknaden från 2023. Bland dem finns våra vanligaste lysrör samt övriga ljuskällor som innehåller kvicksilver. Enligt en ny lag har Energimyndigheten fått stöd för att utföra oanmälda inspektioner på plats hos ”ekonomiska aktörer för besiktning av produkter”. 

Lysrörsutfasningen innebär ett förbud från EU mot att sätta ljuskällor som innehåller kvicksilver på den europeiska marknaden från 2023. Första datum för utfasning av kompaktlysrör är den 24 februari 2023. För lysrör är motsvarande datum 24 augusti 2023. 

 

Utfasningen innebär att det inte länge till kommer att finnas nya lysrör att köpa. Däremot får man fortsätta att använda lysrör som redan är i bruk och som finns i lager. Som ersättning för alla utgående lysrör och övriga kvicksilverlampor har nämnts ett behov av inomhusbelysning på omkring 17 miljoner ljuspunkter. Då ingår inte ett utomhusbehov för samhällets växande infrastruktur och trafikflöden. 

 

Kvicksilver måste avlägsnas och destrueras. Det är ett farligt miljögift som lätt sprids i människans vardagsmiljöer. Det har länge utgjort ett hot mot människor och miljö från våra vanligaste ljuskällor lysrören, till exempel de vanliga T5- och T8-rören och kompaktlysrören. Trafikmiljöns alla högtryckslampor utomhus som också måste ersättas. 

 

Tack vare en snabb LED-utveckling finns redan LED (ljusemitterande dioder) över hela världen som ersätter gamla ljuskällor. Redan idag erbjuder vi LED med sitt effektivare, trivsammare och lönsamma ljus, kvicksilverfritt och miljövänligt, inomhus och utomhus. LED-armaturer förekommer i att stort antal möjliga, geometriska former och utseenden där själva ljuskällan (eller ljuskällor) vanligen bestå av LED-chips (LED-moduler), LED-lampor med sockel (retrofit) eller LED-lysrör. 

 

Genom att förbjuda varje lampa med kvicksilverinnehåll reduceras stora miljörisker. Vissa LED-ljuskvaliteter kan dessutom ha en gynnsam hälsopåverkan genom att via hjärncentrum påverka människans viktiga dygnsrytm. 

 

LED-tekniken erbjuder dessutom ett urval olika ljuskvalitéer. De flesta presterar ett lönsammare och trivsammare ljus med minst dubbel livslängd. Färgåtergivningsförmågan hos utvalda LED är oöverträffad, index Ra97, vilket samtidigt redovisar mer naturligt belysta strukturer, ytor och föremål på ett rättvisande sätt. Det här ljusets goda visuella egenskaper kompletteras med en unik valmöjlighet till icke-visuell hälsopåverkan som påverkan på vår dygnsrytm och därmed främjar biologiskt och mentalt välbefinnande. 

 

Höga och onödiga driftkostnader för belysning reduceras med dagens LED-ljus. Enbart energibesparing utgör 50 till 75 procent av nuvarande utgifter för ökande el- och ljusbehov. Varje investering med effektivare livslängder och sänkt elförbrukning är välkommen mot bakgrunden av stigande el-priser. 

 

Belysningsbranschen har ordnat ett informativt webbinarium om Lysrörsutfasningen (där nedan översikt är hämtad från). 
Se mer här: Belysningsbranschen 

Kontakta oss