2023-03-14

Ljuslösningar för klassrum

Klassrummet har idag en mängd olika funktioner som behöver understödjas av god belysning. Utöver belysning för tavla och över bänkar och bord så behöver de vertikala ytorna i rummet belysas för att skapa en miljö för kreativitet såväl som för produktivitet och trivsel.

Det stora behovet av flexibilitet löses med fördel genom en genomtänkt och flexibel installation. Vårt grundförslag bygger därför på strömförsörjning genom belysningsskenor i taket med pendlade armaturer som har upp- och nedljus. Med denna lösning blir det lättare att möblera om belysningen vid förändrade behov utan att behöva ta hjälp av en elektriker, samtidigt som spotlights enkelt kan sättas upp och varieras för att belysa väggar, tavlor och elevernas alster. Den riktade belysningen mot väggar blir då ett tydligt inslag i den pedagogiska verksamheten.

 

Som allmänbelysning i rummet föreslår vi linjära armaturer – för jämnt fördelat ljus över bänkarna – eller cirkulära armaturer – för öar av ljus som stödjer grupparbete.

 

Som alternativ till en pendlad lösning på strömskena föreslår vi ett installationssystem – E-Line Next – med armaturer dikt tak som ger ett väl avbländat ljus och liknande möjligheter till placering av spotlights.

 

Slutligen föreslår vi ett tredje alternativ, en statisk pendelinstallation med upp- och nedljus för de projekt där budgeten är maximalt ansträngd.

 

KLASSRUM – förslag 1A

Linjära pendlade ljusarmaturer med direkt och indirekt ljus monterade på skena kompletterat med spotlights mot väggar och asymmetrisk tavelbelysning.

KLASSRUM – förslag 1B

Runda ljusarmaturer med direkt/indirekt ljus monterade på skena kompletterat med spotlights mot väggar och asymmetrisk tavelbelysning.

KLASSRUM – förslag 2

Linjära ljusarmaturer med direkt ljus kompletterat med spotlights mot väggar och asymmetrisk tavelbelysning.

KLASSRUM – förslag 3

Linjära ljusarmaturer med direkt och indirekt ljus. Asymmetrisk tavelbelysning.

Platsen där det goda ljuset spelar som allra störst roll för våra unga hjärnor

 

Kontakta oss gärna för stöd i ditt skolprojekt!

 

Se fler förslag på ljuslösningar för andra rum i skolor i vår idébroschyr. Bläddra och/eller ladda ner den som pdf här.

 

Branschguider och checklistor från Belysningsbranschen

Kontakta oss